Javni razpis za subvencioniranje obrestne mere za stanovanjska posojila v letu 2020

datum: 30.06.2020

kategorija: Razpisi

Občina Brda razpisuje za leto 2020 sredstva za subvencioniranje obrestnih mer za najeta posojila za izgradnjo, prenovo in nakup stanovanj ter stanovanjskih hiš v občini Brda. Rok za oddajo vloge je 30. 7. 2020 oziroma do porabe sredstev, če le-ta na podlagi prispelih vlog do navedenega roka ne bodo razdeljena.

Upravičenci do subvencioniranja obrestne mere so lahko fizične osebe, ki so državljani Republike Slovenije, s stalnim bivališčem na območju občine Brda in ki na območju občine Brda rešujejo stanovanjski problem.

 

Z Odlokom o proračunu Občine Brda za leto 2020 so za subvencioniranje obrestne mere za stanovanjska posojila zagotovljena sredstva v višini 10.000 Eur.

Rok vračila in kvota posojil, do katere občina na podlagi javnega razpisa subvencionira obrestno mero znaša 75.000 Eur z rokom vračila do 15 let.

Najvišji znesek posojila, za katerega občina subvencionira obrestno mero posameznemu prosilcu, je 30.000 Eur.

Obrestna mera za posojilojemalce je 6 mesečni EURIBOR + 0% pribitka.

___________________________________________________________

Priloge:

 

 <<nazaj