Obvestilo o zmanjšanju višine razpisanih sredstev za leto 2020

datum: 17.06.2020

kategorija: Razpisi

Občinski svet Občine Brda je na 12. redni seji dne 9.6.2020 sprejel Odlok o Rebalansu I. Proračuna Občine Brda za leto 2020.

 

Zaradi zmanjšanih proračunskih prihodkov kot posledice epidemije nalezljive bolezni COVID-19, se sredstva namenjena javnim razpisom z Rebalansom I znižajo za polovico. V sled navedenemu se sredstva na spodaj navedenih razpisih zmanjšajo za 50%:

- Javni razpis za sofinanciranje programov društev na področju družbenih dejavnosti v Občini Brda v letu 2020
- Javni razpis za sofinanciranje programov na področju kmetijstva in podeželja v Občini Brda v letu 2020
- Javni razpis za sofinanciranje prohramov mladih v Občini Brda v letu 2020
- Javni razpis za sofinanciranje kulturnih programov oz. projektov v Občini Brda v letu 2020
- Javni razpis za sofinanciranje programov športa v Občini Brda v letu 2020

 

Na razpisih, kjer so sredstva razdeljena na dve ali več postavk, se sredstva na vseh postavkah znižajo proporcionalno za 50%.

 <<nazaj