Območna geodetska uprava Nova Gorica objavlja sklep o nastavitvi zemljiškega katastra v k.o. 2285 Biljana

datum: 03.06.2020

kategorija: Obvestila

Območna geodetska uprava Nova Gorica je v k.o. 2285 Biljana na manjšem območju ob državni meji uvedla upravni postopek nastavitve zemljiškega katastra. Geodetska uprava je namreč ugotovila, da v katastrski občini 2285 Biljana nekatera zemljišča niso evidentirana v zemljiškem katastru.<<nazaj