Pridobivanje dodatnih znanj za mlade na področju kulturnih dejavnosti

datum: 01.06.2020

kategorija: Obvestila

Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti (JSKD) v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 in operacije »Pridobivanje dodatnih znanj za mlade na področju kulturnih dejavnosti v okviru JSKD (JR ESS PDZM 2016-2020)« izvaja pomoč brezposelnim mladim in delodajalcem, in sicer v sledečih oblikah: 

 • BREZPLAČNIH DOPOLNILNIH IZOBRAŽEVANJ mladih za delo/zaposlovanje v kulturi. Prijavijo se lahko brezposelni mladi do vključno 29. leta starosti, ki jih zanima delo v kulturi oz. na kulturnem področju.

  Postopek prijave:

  Kandidati izpolnijo E-PRIJAVNICO in OBRAZEC ZA FORMALNO PRIJAVO, objavljen na spletni strani:  DOPOLNILNA IZOBRAŽEVANJA ZA MLADE ZA DELO V KULTURI in ga skladno z navodili pošljejo na naslov JSKD (Štefanova 5, 1000 Ljubljana).


   
 • SUBVENCIJ DELODAJALCEM ZA ZAPOSLITEV mladih na področju kulturnih dejavnosti. JSKD nudi subvencijo v višini 5.000,00 EUR za zaposlitev brezposelnega mladega do vključno 29. leta starosti. Prijavijo se lahko delodajalci iz vse Slovenije (pravne osebe), ki imajo svojo dejavnosti registrirano v eni izmed specifičnih dejavnosti (besedilo razpisa 5. poglavje: Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu, točka 5.1.: Splošni pogoji)

  Postopek prijave:

  Delodajalec izpolni OBRAZEC ZA FORMALNO PRIJAVO, objavljen na spletni strani: SUBVENCIJE ZA DELODAJALCE in ga skladno z navodili pošlje na naslov JSKD (Štefanova 5, 1000 Ljubljana).

 <<nazaj