Gradnja optičnega omrežja na redko poseljenih območjih - projekt Rune

datum: 06.04.2020

kategorija: Obvestila

Danes smo prejeli dobro novico, da se kljub sedanji situaciji nadaljuje priprava projekta gradnje odprtega optičnega omrežja na območju optičnega vozlišča S-03, v katerega spadajo tudi naselja naše občine (območja, kjer drugi slovenski operaterji infrastrukture niso izrazili tržnega interesa, da bi gradili optično omrežje).

 

V roku nekaj tednov se bodo v Občini Brda začele aktivnosti gradbene faze, najprej na postavitvi optičnega vozlišča v Vrhovlju pri Kojskem in nato še gradnja primarnega in sekundarnega dela omrežja. S tem bo našim občanom omogočeno, da pridobijo hišni optični priključek, ki bo omogočal hitrosti prenosa podatkov do 10 Gb/sek.

Vsakdo, ki bo želel pridobiti hišni optični priključek in nato izbirati storitve med različnimi ponudniki storitev, bo moral takšen priključek predhodno naročiti.

Postopek naročanja hišnih priključkov se je že začel, briška gospodinjstva in pravne osebe, ki so na seznamu naslovov, kjer je predvidena možnost izgradnje hišnega priključka Rune, so s strani podjetja Eurocon začela dobivati pošto na domače naslove, v kateri so podane vse potrebne informacije glede možnosti pridobitve hišnega priključka in naročanja le-teh (V PRIPONKAH SPODAJ!).
Takoj po razglasitvi konca epidemije Covid-19 pa bodo začeli organizirati še informativne sestanke z občani po posameznih naseljih, vse s ciljem, da bodo naši občani zares dobro informirani in bodo lahko vsi izkoristili to izjemno priložnost.  

PRILOGI:

 <<nazaj