Sprememba Odločbe o določitvi območij zlate trsne rumenice

datum: 12.09.2019

kategorija: Obvestila

Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je izdala Odločno o spremembi Odločbe o določitvi območij zlate trsne rumenice. Seznam razmejenih območij ter grafični prikaz razmejenih območij z zarišči okužbe in njihovimi varovalnimi pasovi je dosegljiv tudi na spletni strani Uprave: https://www.gov.si/teme/zlata-trsna-rumenica/

O zlati trsni rumenici

 

Zlata trsna rumenica (FD) je neozdravljiva karantenska bolezen vinske trte. Pridelek v okuženih vinogradih je slabši po kakovosti in količini, okužene trte lahko v nekaj letih propadejo. Značilna je splošna bledikavost in obarvanje okuženih listov. Pojavi se rdečenje ali rumenenje listov, kasneje tkivo lahko odmre. Listni peclji po odpadanju listja dolgo ostanejo na rozgi. Bolezen se v vinogradih zelo hitro širi s pomočjo prenašalca ameriškega škržatka. Bolezni ni mogoče zdraviti, ampak le preprečevati, in sicer z odstranjevanjem obolelih rastlin in zatiranjem ameriškega škržatka.

Vsak sum ali pojav bolezni je potrebno prijaviti

 

Ukrepi v Sloveniji

 

Ukrepi so predpisani v Pravilniku o ukrepih za preprečevanje širjenja in zatiranje zlate trsne rumenice (Uradni list RS, št. 48/2014,  49/2016 in 8/2017) in v Načrtu ukrepov obvladovanja zlate trsne rumenice v letu 2019.

Za preprečevanje širjenja te nevarne bolezni trte je ključnega pomena odstranjevanje okuženih trt v žariščih okužbe in pravočasno zatiranje ameriškega škržatka. Njegovo zatiranje je obvezno v matičnih vinogradih, trsnicah in matičnjakih povsod po Sloveniji ter v vinogradih na celotnem razmejenem območju zlate trsne rumenice, ki vključuje večino vinogradov v Sloveniji in zajema vse tri vinorodne dežele. Sredstva,  ki so registrirana za vinsko trto in učinkovita zoper ameriškega škržatka in okvirni roki zatiranja so v Navodilih za zatiranje ameriškega škržatka, natančnejše roke škropljenja za posamezna območja pa napove Javna služba zdravstvenega varstva rastlin.

 

 

Vir: https://www.gov.si/teme/zlata-trsna-rumenica/<<nazaj