Širokopasovno omrežje v Brdih: jeseni srečanja po krajevni in vaških skupnostih

datum: 18.07.2019

kategorija: Obvestila

Projekt RUNE, ki ga v Sloveniji izvaja podjetje RUNE Enia d.o.o., bo z 200-milijonsko investicijo v treh letih postavil širokopasovno omrežje, ki bo hitrejšo internetno povezavo omogočilo okoli 233.000 gospodinjstvom in podjetjem na slovenskem podeželju. Predvidoma v začetku letošnje jeseni bodo v občini Brda organizirani sestanki po krajevni oziroma vaških skupnostih, na katerih bosta občanom prestavljena potek projekta in možnost pravočasne priključitve. V Brdih je predvidena izgradnja nekaj čez 2.300 priključkov.

 

KAJ LAHKO PRIDOBITE Z NOVIM ODPRTIM OPTIČNIM OMREŽJEM?

V okviru projekta RUNE bo zgrajeno najsodobnejše optično omrežje zelo velikih hitrosti (večjih od 1 Gb/s), s katerim bodo omogočeni optični priključki za vse potencialne uporabnike na območjih, vključenih v projekt. Podrobnejše podatke o gospodinjstvih, ki so zajeta v gradnjo, lahko preverite na www.ruralnetwork.eu,  pri predstavnikih krajevnih in vaških skupnosti ter na občini Brda.

Optično omrežje Rune bo imelo značaj odprtega omrežja, kar pomeni, da bo Rune samo graditelj in upravljalec infrastrukture, storitve uporabnikom v omrežju Rune pa bo ponujalo več različnih ponudnikov, ki te storitve ponujajo že sicer na slovenskem trgu. Uporabnik bo imel možnost proste izbire ponudnika storitev, ki je glede na ceno in kakovost storitev zanj najugodnejši, saj upravitelj omrežja vsem operaterjem storitev zagotavlja enakopravni dostop in najem omrežja pod enakimi pogoji. V primeru nezadovoljstva s trenutnim ponudnikom, bo imel uporabnik možnost njegove zamenjave.
 
 

POMEMBNO:

Do storitev v omrežju RuNe bodo lahko dostopali samo tisti uporabniki, ki bodo naročili izgradnjo priključka in priključeni na optično infrastrukturo RuNe.

Vsi občani in pravne osebe na območju občine Brda, katerim bo omočeno optični priključek, so vabljeni, da se pravočasno vključijo v aktivnosti pridobitve optičnega priključka. V ta namen bodo organizirani sestanki po krajevnih oziroma vaških skupnosti, predvidoma v začetku letošnje jeseni.

Izgradnja priključkov v posameznem naselju bo stekla le ob izkazu interesa 25 % gospodinjstev dotičnega naselja.

 <<nazaj