Javni poziv za nepovratne finančne spodbude občanom za električna vozila

datum: 30.05.2019

kategorija: Obvestila

Eko sklad je objavil Javni poziv za nepovratne finančne spodbude občanom za električna vozila. Javni poziv velja do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije.

Predmet javnega poziva so nepovratne finančne spodbude občanom za naložbe v nakup ali predelavo okolju prijaznejših vozil za cestni promet, ki spadajo v eno izmed spodaj navedenih kategorij cestnih vozil, in sicer za naslednje ukrepe:

  • nakup novega/testnega vozila na električni pogon;
  • nakup novega/testnega priključnega hibridnega vozila (plug-in) ali novega/testnega vozila na električni
  • pogon s podaljševalnikom dosega (range extender);
  • predelavo vozila v električno vozilo, tako da bo serijsko vgrajeni motor na notranje zgorevanje nadomeščen s pogonskim elektromotorjem.

Nepovratna finančna spodbuda se lahko dodeli le za:

  • nakup novega/testnega vozila kategorije M1, N1, L7e na električni pogon brez emisij CO2 na izpustu;
  • nakup novega vozila kategorije L6e, L5e, L4e, L3e, L2e, L1e-B ali L1e-A na električni pogon brez emisij CO2 na izpustu;
  • predelavo vozila v električno vozilo, tako da bo serijsko vgrajeni motor na notranje zgorevanje nadomeščen s pogonskim elektromotorjem, kategorije M1, N1, L7e ali L6e;
  • nakup novega/testnega priključnega hibridnega vozila (plug-in) ali novega/testnega vozila na električni pogon s podaljševalnikom dosega (range extender), z emisijami CO2 na izpustu manjšimi od 50 g CO2/km, kategorije M1 ali N1.

Predelava vozila mora biti izvedena s strani pravne osebe ali samostojnega podjetnika. Podrobnejši opis kategorij vozil je razviden iz pozivne dokumentacije.

Vlagatelji se lahko prijavijo na javni poziv od dneva objave v Uradnem listu Republike Slovenije dalje. Javni poziv velja do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije.

Vlagatelj vloži pisno vlogo na predpisanih obrazcih z vsemi dokazili in prilogami osebno ali po pošti na naslov: Eko sklad, j.s., Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana.

 

Več info:

T: 01 241 48 20 v ponedeljek, sredo in petek med 12.00 in 14.00
E: ekosklad@ekosklad.si
W: www.energetika-portal.si/javne-objave


 

Foto: Finance<<nazaj