Župan imenoval 3. podžupanjo: za področje krajevne in vaških skupnosti bo skrbela Teja Jelina.

datum: 22.05.2019

kategorija: Obvestila

Teja Jelina bo sicer funkcijo pričela uradno opravljati s 1. junijem 2019, tik pred Praznikom češenj in 25. obletnico občine. Zadolžena bo za komunikacijo in sodelovanje s krajevno in vaškimi skupnostmi, s katerimi delovanjem že ima izkušnje. Namreč v mandatih 2010 – 2018 je predsedovala vaškemu svetu Vaške skupnosti Hum.

 

Sicer pa je nova podžupanja že vrsto let vpeta v lokalno skupnost. Aktivna je bila v svetu staršev vrtca in svetu staršev OŠ Alojza Gradnika Dobrovo. Sedaj je predstavnica Občine Brda v svetu zavoda Osnovne šole Alojza Gradnika Dobrovo, aktivna članica pa je tudi v Združenju sadjarjev Brda s funkcijo tajnice in blagajnika. V svoji politični stranki SDS je aktivna članica v izvršilnem odboru in ženskem odboru stranke. V mandatu 2014-2018, je bila svetnica Občinskega sveta, predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, predsednica Komisije za mladino, članica Komisije za priznanja ter članica Komisije za negospodarske dejavnosti. V tem mandatu pa poleg funkcije svetnice Občinskega sveta, predseduje dvema komisijama, statutarno pravni ter za negospodarske dejavnosti. Članica je Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, Komisije za mladino, Komisije za čezmejno sodelovanje in Odbora za priznanje.

Kljub temu, da sem bila na lokalnih volitvah protikandidatka aktualnemu županu, sem zadovoljna, da me je župan Franc Mužič prepoznal kot aktivno in zanesljivo sodelavko in me v mesecu maju 2019 potrdil za podžupanjo, ki lahko nadomešča župana na področju delovanja vaških in krajevne skupnosti. Prepričana sem, da bomo v ekipi župana, obeh podžupanov, Žarka Kodermaca in Gorana Simčiča ter celotnega občinskega sveta vsi konstruktivno sodelovali in delali dobro za napredek naših Brd. Zelo se veselim dela z vaškimi in krajevno skupnostjo,“ je ob imenovanju povedala nova podžupanja, temu pa dodala: „Kadar sprejmem kakršnokoli obveznost, to sprejmem z zelo veliko mero odgovornosti in svoje funkcije jemljem zelo resno, zato sem bila in sem še vedno v občinskem svetu in v vseh komisijah zelo aktivna. Obe komisiji, v katerih sem imela funkcijo predsednice v prejšnjem mandatu sem dosledno vodila in skupaj z ostalimi člani smo opravili veliko dela, še posebej v Komisiji za mladino, ko smo določili nova pravila delovanja komisije in oblikovali nov pravilnik za dodeljevanje sredstev mladim. Začeli smo tudi s pripravo Strategije za mlade, vendar nas je konec mandata prehitel. Vem, da bom tudi v tem mandatu v občinskem svetu, v komisijah delala strokovno, po pravilih in konstruktivno.

Teja Jelina, geodetinja in komercialistka po poklicu, je svojo poklicno pot pričela v Novi Gorici. Želja pomagati možu na kmetiji pa je pretehtala pri določitvi, da zapusti delo ter se posveti možu in hčerkama. „Pomembno se mi je namreč zdelo, da nadaljujemo s tradicijo kmetovanja, ki je staro že več kot 140 let. Kmetijo sva z možem posodobila, odločila sva se, da se bo kmetija preusmerila v sadjarstvo in začela sva s prenovo sadovnjakov. Zelo sva ponosna, da sva poleg pridelave češenj, marelic in ostalega sadja, prva v Brdih začela s pridelavo jagod in še bolj vesela, da je tudi nekaj drugih kmetov zaznalo, da je to sadež, ki odlično uspeva v naših krajih in so tudi sami začeli s pridelavo jagod.

 

Funkcijo podžupanov od decembra opravljata že Goran Simčič in Žarko Kodermac.<<nazaj