5. redna seja Občinskega sveta Občine Brda (21. 5. 2019)

datum: 14.05.2019

kategorija: Seje občinskega sveta

Na osnovi 35. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. list RS 94/07, 76/08, 79/09, 51/10 in 30/18), 18. člena Statuta Občine Brda (Ur. glasilo slovenskih občin, št. 26/2017, 16/2018) in Poslovnika Občinskega sveta Občine Brda (ur. gl. 4/2006, 6/2018) župan Franc Mužič sklicuje 5. redno sejo Občinskega sveta Občine Brda, ki bo v torek, dne 21. 5. 2019 ob 18. uri v sejni dvorani Občine Brda.

Dnevni red:

1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti
2. Potrditev zapisnika 4. redne seje
3. Obravnava in sprejem dnevnega reda
4. Letno poročilo o delu Medobčinske uprave Mestne občine Nova Gorica in Občine Brda za leto 2018
5. Letno poročilo Javnega sklada malega gospodarstva Goriške za leto 2018 ter Poslovni in finančni načrt za leto 2019
6. Sklepanje o subvencioniranju dijaških vozovnic za šolsko leto 2019/2020
7. Obravnava in sklepanje o Odloku o rebalansu Proračuna Občine Brda za leto 2019 - skrajšani postopek
8. Skelpanje o porabi presežka prihodkov nad odhodki iz preteklih let Javnega zavoda za gasilsko in reševalno dejavnost - Gasilska enota Nova Gorica
9. Priznanja Občine Brda za leto 2019
10. Imenovanje predstavnika Občine Brda v Svet zavoda Goriška lekarna Nova Gorica
11. Soglasje k imenovanju direktorja Javnega zavoda Zdravstveni dom - Osnovno varstvo Nova Gorica
12. Mnenje o kandidatu za ravnatelja Osnovna šola Kozara Nova Gorica
13. Seznanitev z imenovanjem podžupanje Občine Brda
14. Odgovori na pobude in vprašanja svetnikov 4. redne seje
15. Pobude in vprašanja svetnikov
16. Realizacija sklepov 4. redne seje

Ad2_zapisnik 4. redne seje.pdf
Ad4_Letno_poročilo_medobčinske_uprave_2018.pdf
Ad5.1_obrazložitev_poročilo_JSMGG.pdf
Ad5.2_JSMGG_letno_poročilo_2018.pdf
Ad5.3_JSMGG_Poslovni_finančni_načrt_JSMGG 2019.pdf
Ad5.4_JSMGG_Poročilo_neodvisnega_revizorja_2018.pdf
Ad5.5_JSMGG_sklep_poročilo_ NS.pdf
Ad6_obrazložitev_subvencija_dijaških_vozovnic_2019_2020.pdf
Ad7.1_odlok_Rebalans.I.2019.pdf
Ad7.2_sklep-odlok.rebalans.I.2019.pdf
Ad7.3_splošni.del.Reb1_2019.pdf
Ad7.4_posebni.del.Reb1_2019.pdf
Ad7.5_NRP.Reb1_2019.pdf
Ad7.6_Obrazložitev.Rebalans.I.2019.pdf
Ad7.7_Programska.klasifikacija.Reb1_2019.pdf
Ad7.8_Funkcionalna.klasifikacija.Reb1_2019.pdf
Ad7.9_načrt_ravnanja_stvarno_premoženje_rebalans 1.pdf
Ad7.10_KSMedana.FN.Reb1_2019.pdf
Ad7.11_Prihodki.Specifikacija.Reb.1_2019.pdf
Ad8_obrazložitev_poraba_presežka _GENG.pdf
Ad10_obrazložitev-imenovanje_Goriška_lekarna.pdf
Ad11_obrazložitev_soglasje_direktor_ZD_OVNG.pdf
Ad12_obrazložitev_mnenje_ravnatelj_OŠKozara.pdf
Ad10-Ad12-zapisnik_3_redne_seje_KMVVI.pdf
Ad14_Odgovori na pobude in vprašanja_4_redna_seja.pdf
Ad16_realizacija_sklepov_4_redne_seje.pdf<<nazaj

25. maj

Pon Tor Sre Čet Pet Sob Ned
  01.05.2019
- Dvig delavske zastave na Sabotinu
- Razstava akrilnih slik Ljube Carli: "Slapnik"
1
02.05.2019
- Razstava akrilnih slik Ljube Carli: "Slapnik"
2
03.05.2019
- Razstava akrilnih slik Ljube Carli: "Slapnik"
3
04.05.2019
- Razstava akrilnih slik Ljube Carli: "Slapnik"
4
05.05.2019
- Collio – Brda MTB CUP maraton 2019
- Razstava akrilnih slik Ljube Carli: "Slapnik"
- Ujemi svoje sanje Vedrijan 2019
- Čezmerna lepota – variacije za dva klovna in štiri glasbenike na temo poklicanosti k lepoti
5
06.05.2019
- Razstava akrilnih slik Ljube Carli: "Slapnik"
- Predstavitev knjige Vlada Klemšeta: Med Biršo, Vrbačno in Prevalo
6
07.05.2019
- Razstava akrilnih slik Ljube Carli: "Slapnik"
7
08.05.2019
- Baklada in zborovanje na Sabotinu na predvečer obletnice Dneva zmage
- Razstava akrilnih slik Ljube Carli: "Slapnik"
8
09.05.2019
- Razstava akrilnih slik Ljube Carli: "Slapnik"
9
10.05.2019
- Razstava akrilnih slik Ljube Carli: "Slapnik"
10
11.05.2019
- Razstava akrilnih slik Ljube Carli: "Slapnik"
- Letni LJUBEZENSKI koncert Pihalnega orkestra Brda
11
12.05.2019
- Razstava akrilnih slik Ljube Carli: "Slapnik"
12
13141516.05.2019
- Poklon Vladimirju Prinčiču
16
17.05.2019
- Nočni pohod ob polni luni - ODPOVEDAN!!!
17
1819.05.2019
- Spominski pohod Petrnel - Korada - Petrnel
- Spominski slovesnosti v Gornjem Cerovem in Peternelu
19
2021.05.2019
- Zaključni nastop oddelka za pihala, trobila in tolkala Glasbene šole Nova Gorica
21
222324.05.2019
- Koncert Združenih briških glasbenikov
24
25.05.2019
- Pohod po poti miru
25
26.05.2019
- Zaključni nastop učencev Godbeniške šole Brda in Mladinskega pihalnega orkestra Brda
26
2728293031.05.2019
- Praznovanje Svetega Križa v Kojskem
31
  
apriljunij