Odločba o ukinitvi javnega dobra

datum: 06.05.2019

kategorija: Obvestila

Občina Brda ukinja status grajenega javnega dobra na nepremičnini parcela 2289 841/1 katastrska občina 2289 CEROVO parcela 841/1 (ID 6209367), ker nepremičnina ne služi več namenu javenga dobra - poti.<<nazaj