Javna razprava o predlogu Proračuna Občine Brda za leto 2019

datum: 23.01.2019

kategorija: Obvestila

Občinski svet Občine Brda je na 2. redni seji, dne 22. 1. 2019 potrdil osnutek Proračuna Občine Brda za leto 2019 kot primernega za nadaljnjo obravnavo.
Predlog proračuna je na vpogled od SREDE, 23. 1. 2019 do SREDE, 6. 2. 2019 v 1. nadstropju Občine Brda (glavna pisarna).

Do tega dne sprejemao PISNE pripombe ali predloge sprememb proračuna v knjigi pripomb in predlogov ali na e-naslov info@obcina-brda.si ali po pošti na naslov Občina Brda, Trg 25. maja 2, 5212 Dobrovo.

OPOZARJAMO, da vsak predlog spremembe mora vsebovati proračunsko postavko, kjer naj bi se sredstva zvišalo in proračunsko postavko, kjer naj bi se isto višino sredstev odvzelo.

Ad4.1_odlok.Osnutek.Proračuna_2019.pdf
Ad4.3_Splošni.del.OP.2019.pdf
Ad4.4_Posebni.del.OP.2019.pdf
Ad4.5_NRP.OP.2019.pdf
Ad4.6_Obrazložitev.OP.2019.pdf
Ad4.7_Programska.klasifikacija.OP_2019.pdf
Ad4.8_Funkcionalna.klasifikacija.OP_2019.pdf
Ad4.9_načrt_ravnanja_stvarnim_premoženjem_OP_2019.pdf
Ad4.10_KSMedana.FN.2019.pdf
Ad4.11_Prihodki.Specifikacija.OP.2019.pdf
Ad4.12_Kadrovski_nacrt_ 2019_2020_predlog.pdf
 <<nazaj