34. redna seja Občinskega sveta Občine Brda (9. 10. 2018)

datum: 02.10.2018

kategorija: Seje občinskega sveta

Na osnovi 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. list RS 94/07, 76/08, 79/09, 51/10), Statuta Občine Brda (Ur. gl. slovenskih občin 26/2017, 16/2018) in Poslovnika Občinskega sveta Občine Brda (Ur. gl. 4/2006), župan Občine Brda sklicuje 34. redno sejo Občinskega sveta Občine Brda, ki bo v torek, 9. 10. 2018 ob 18. uri v sejni dvorani Občine Brda.

Dnevni red:
1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti
2. Potrditev zapisnika 33. redne seje
3. Obravnava in sprejem dnevnega reda
4. Obravnava in sklepanje o Odloku o rebalansu proračuna Občine Brda za leto 2018 - skrajšani postopek
5. Obravnava in sklepanje o Odloku o ustanovitvi Javnega lekarniškega zavoda Goriška lekarna Nova Gorica - druga obravnava
6. Zdrava občina za zdravo Slovenijo - Kazalniki zdravja v Občini Brda
7. Nadgradnja in razvoj preventivnih programov ter njihovo izvajanje v primarnem zdravstvenem varstvu in lokalnih skupnostih
8. Predstavitev dveh variant rekonstrukcije križišča v naselju Neblo
9. Imenovanje predstavnika Občine Brda v Svet zavoda Zdravstveni dom - Osnovno varstvo Nova Gorica
10. Odgovori na pobude in vprašanja svetnikov 33. redne seje
11. Realizacija sklepov 33. redne seje

Ad2_zapisnik 33. redne seje.pdf
Ad4.1_odlok.Reb2_2018.pdf
Ad4.2_sklep_odlok.Reb2_2018.pdf
Ad4.3_Obrazložitev.Reb2_2018.pdf
Ad4.4_splošni.del.Reb2_2018.pdf
Ad4.5_posebni.del.Reb2_2018.pdf
Ad4.6_NRP_Reb2_2018.pdf
Ad4.7_KSMedana.FN.Reb2_2018.pdf
Ad4.8_Prihodki.Specifikacija.Reb2_2018.pdf
Ad4.9_Poročilo.Programska.klasifikacija.izdatkov.Reb2_2018.pdf
Ad4.10_Poročilo.Funkcionalna.klasifikacija.izdatkov.Reb2_2018.pdf
Ad4.11_nacrt_ravnanja_stvarnim_premoženjem_rebalans_2_2018.pdf
Ad5.1_obrazložitev_odlok_lekarna_druga_obravnava.pdf
Ad5.2_odlok_Goriška_lekarna_druga_obravnava.pdf
Ad5.3_sklep.Sveta.zavoda.Goriška.lekarna.NG.pdf
Ad5.4_Zapisnik_seje_statutarna_kom.pdf
Ad6_NIJZ_kazalniki_zdravja_Občina_Brda.pdf
Ad7.1_Nadgradnja_in_razvoj_preventivnih_programov.pdf
Ad7.2_zdravje_Občina_Brda_2018.pdf
Ad9.1_obrazložitev-imenovanje.ZD.NG.pdf
Ad9.2_Zapisnik 22.seje KMVVI_27092018.pdf
Ad10_Odgovori na pobude in vprašanja_33_redna_seja.pdf
Ad11_realizacija sklepov 33 redne seje.pdf
 <<nazaj

23. maj

Pon Tor Sre Čet Pet Sob Ned
  01.05.2019
- Dvig delavske zastave na Sabotinu
- Razstava akrilnih slik Ljube Carli: "Slapnik"
1
02.05.2019
- Razstava akrilnih slik Ljube Carli: "Slapnik"
2
03.05.2019
- Razstava akrilnih slik Ljube Carli: "Slapnik"
3
04.05.2019
- Razstava akrilnih slik Ljube Carli: "Slapnik"
4
05.05.2019
- Collio – Brda MTB CUP maraton 2019
- Razstava akrilnih slik Ljube Carli: "Slapnik"
- Ujemi svoje sanje Vedrijan 2019
- Čezmerna lepota – variacije za dva klovna in štiri glasbenike na temo poklicanosti k lepoti
5
06.05.2019
- Razstava akrilnih slik Ljube Carli: "Slapnik"
- Predstavitev knjige Vlada Klemšeta: Med Biršo, Vrbačno in Prevalo
6
07.05.2019
- Razstava akrilnih slik Ljube Carli: "Slapnik"
7
08.05.2019
- Baklada in zborovanje na Sabotinu na predvečer obletnice Dneva zmage
- Razstava akrilnih slik Ljube Carli: "Slapnik"
8
09.05.2019
- Razstava akrilnih slik Ljube Carli: "Slapnik"
9
10.05.2019
- Razstava akrilnih slik Ljube Carli: "Slapnik"
10
11.05.2019
- Razstava akrilnih slik Ljube Carli: "Slapnik"
- Letni LJUBEZENSKI koncert Pihalnega orkestra Brda
11
12.05.2019
- Razstava akrilnih slik Ljube Carli: "Slapnik"
12
13141516.05.2019
- Poklon Vladimirju Prinčiču
16
17.05.2019
- Nočni pohod ob polni luni - ODPOVEDAN!!!
17
1819.05.2019
- Spominski pohod Petrnel - Korada - Petrnel
- Spominski slovesnosti v Gornjem Cerovem in Peternelu
19
2021.05.2019
- Zaključni nastop oddelka za pihala, trobila in tolkala Glasbene šole Nova Gorica
21
222324.05.2019
- Koncert Združenih briških glasbenikov
24
25.05.2019
- Pohod po poti miru
25
26.05.2019
- Zaključni nastop učencev Godbeniške šole Brda in Mladinskega pihalnega orkestra Brda
26
2728293031.05.2019
- Praznovanje Svetega Križa v Kojskem
31
  
apriljunij