MKGP obvešča: Izbrani so izvajalci kontrole medu za leto 2018

datum: 22.06.2018

kategorija: Obvestila

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano obvešča, da je v skladu s predpisi, ki urejajo javno naročanje, izbralo izvajalca paketov Interne kontrole medu za leto 2018, v okviru katere bodo čebelarji lahko brezplačno analizirali med.

Izvajalec prvih dveh paketov je Kmetijski inštitut Slovenije, Hacquetova 17, 1000 Ljubljana, tretjega paketa pa EUROFINS ERICo Slovenija d.o.o, Koroška cesta 58, 3320 Velenje. Čas zbiranja vzorcev je zelo kratek, saj morajo biti analize zaključene do 31. 7. 2018, zato naj upravičenci vzorce posredujejo čimprej.

Čebelarji imajo na voljo tri pakete, ki vsebujejo različne analize. V prvem paketu  je predvidoma 80 analiz vzorcev medu na kakovostne parametre po Pravilniku o medu: vsebnost vode, električna prevodnost, vsebnost HMF, pelodna analiza in senzorična analiza. 

V drugem paketu je predvidoma 400 vzorcev analiz medu na ostanke kemičnih sredstev za zatiranje varoje v medu, in sicer določanje vsebnosti kumafosa, timola ter razpadnih produktov amitraza. 

Tretji paket pa predvidoma obsega 10 vzorcev cvetnega prahu, predvidoma 10 vzorcev propolisa in predvidoma 30 vzorcev voska na ostanke kemičnih sredstev za zatiranje varoje v vzorcih čebeljih pridelkov (cvetni prah: izkopanec in osmukanec, propolis in vosek) in sicer določanje vsebnosti kumafosa, timola ter razpadnih produktov amitraza.

Čebelar lahko odda samo en vzorec medu v analizo do zapolnitve prostih  kapacitet. Pri tem se odloči za enega izmed treh paketov analiz. Prednost pri analizah medu imajo čebelarji, ki so vključeni v sheme kakovosti. 

 

Povezavi do izvajalcev prvega in drugega paketa:
•    Vabilo Kmetijskega Inštituta Slovenije k oddaji vzorcev medu v brezplačno analizo: www.kis.si/Obvestila/Vabilo_k_oddaji_vzorcev_medu_v_brezplacno_analizo/
•    Vabilo  EUROFINS ERICo Slovenija d.o.o. k oddaji vzorcev medu v brezplačno analizo: www.eurofins.si/si/novice/zbiranje-vzorcev-%C4%8Debeljih-pridelkov/<<nazaj