Občinske nepremičnine v prodaji

Golo Brdo – kmetijsko zemljišče

Delno stavbno zemljišče, pretežno pa kmetijsko zemljišče na obrobju stavbnega zemljišča

 

Plešivo – stavbno zemljišče

Poslovna stavba št. 25 in pripadajoče stavbno  zemljišče  vsebovano na parceli 979/3 K.O. Medana in Stavbno  zemljišče  vsebovano na parceli 980/2 K.O. Medana

Fojana – stavbno zemljišče

Stavbno zemljišče se nahaja znotraj  strnjenega  dela vasi Fojana v Goriških Brdih. Zemljišče leži tik ob vaški  cerkvi  »Sv. Florijana« .