Občinske nepremičnine v prodaji

Golo Brdo – kmetijsko zemljišče

Delno stavbno zemljišče, pretežno pa kmetijsko zemljišče na obrobju stavbnega zemljišča

 

Plešivo – stavbno zemljišče

Poslovna stavba št. 25 in pripadajoče stavbno  zemljišče  vsebovano na parceli 979/3 K.O. Medana in Stavbno  zemljišče  vsebovano na parceli 980/2 K.O. Medana