TRI OBČINE ZDRUŽILE MOČI ZA OBNOVO POGORELEGA KRASA

datum: 28.07.2022

kategorija: Sporočila za javnost

V občinah Miren-Kostanjevica, Renče-Vogrsko in Komen 14. dan peklenskega boja z ognjem, ki je uničil preko 3.500 hektarjev goriškega in komenskega Krasa, gledajo naprej. Upoštevaje številne pobude javnosti, ki želi prispevati k obnovi, je s Fundacijo Vrabček upanja podpisana pogodba za zbiranje namenskih finančnih donacij.

VELIKA AKCIJA SKUPAJ ZA KRAS


Oceni nastale škode bo sledil obsežen sanacijski načrt za namensko rabo sredstev, ki se bodo transparentno delila preko skupnega koordinacijskega centra treh občin, v skladu s strokovno izbranimi prioritetami. Načrt sanacije, obnova ekosistema, ponovni zagon kmetijstva in turizma, bo potekal v sodelovanju z Zavodom za gozdove Slovenije in ključnimi predstavniki vseh navedenih področij. Za zbiranje prispevkov in donacij je odprt račun Fundacije Vrabček upanja pri Banki Sparkasse,

SI56 34000-1021587583, sklic KRAS

Donacijska sredstva na isti račun se zbirajo tudi preko

SMS-a KRAS5 (5 €) in KRAS10 (10 €) na številko 1919.

 

NAJ GORIJO SRCA, NE NARAVA


Najhujši požar v zgodovini Slovenije je popolnoma uničil naravo in zarezal v življenje ljudi. Gasilci iz vse Slovenije in drugih držav so uspeli obraniti vasi in hiše, toda škoda v gozdovih, na poljih, vinogradih, oljčnikih in turistični infrastrukturi je nepredstavljiva, gozdne živali so izgubile dom. V zraku je še vedno dim, ki je po vsej Sloveniji zmanjševal vidljivost, ponekod še vznikajo požari, veter prenaša zoglenele delce, ki so škodljivi za dihala. Trajalo bo desetletja, ne le leta, da narava in vasi goriškega in komenskega Krasa, prej biotsko enega najbogatejših območij Slovenije z evropsko zaščito Nature 2000, popolnoma okrevajo.TEKMA Z OGNJEM IN ČASOM – OD ČIŠČENJA DO ZAŠČITE


V občinah Miren-Kostanjevica, Renče-Vogrsko in Komen bodo cenili vsak prispevek v obliki finančnih sredstev ali pomoči na terenu, ko bo mogoče pričeti z organiziranim odstranjevanjem plastičnih in drugih odpadkov, nastalih v času gašenja požarov, v načrtu je več čistilnih akcij. Na pobudo slovenskih podjetnikov, glasbenikov, umetnikov, estradnikov, vinarjev in drugih dobrotnikov je v pripravi tudi večji dobrodelni dogodek.
 

Na novi spletni strani

www.skupajzakras.si,

ki bo zaživela v prihodnjih dneh, bodo na razpolago vse informacije o akcijah in projektih, tudi možnost licitiranja za donirane umetnine in predmete. Vse z enim ciljem: da skupaj obnovimo pogoreli Kras.NAJVEČJI POŽAR V ZGODOVINI SAMOSTOJNE SLOVENIJE NAS LAHKO ZDRUŽI


Največjega požara v zgodovini samostojne Slovenije zagotovo ne bomo pozabili, vprašanje pa je, kako si ga bomo zapomnili. Lahko zgolj kot temno nočno moro, ki smo jo spremljali iz daljave. Morda pa bo misel na požar v nas vnesla svetel trenutek ponosa, ko smo družno priskočili na pomoč, prispevali in naredili vse, kar smo lahko, da omilimo škodo.

Hvaležni nam bodo zdajšnje in prihodnje generacije, ki si zaslužijo, da pogoreli Kras okreva.

 

Miren, Bukovica, Komen, 29.7.2022

 

Mauricij Humar,                                               Tarik Žigon,                                                                Erik Modic,
župan občine Miren-Kostanjevica            župan občine Renče-Vogrsko                             župan občine Komen

V partnerstvu z:

Fundacijo Vrabček upanja in Zavodom za gozdove Slovenije<<nazaj