Podpis pogodbe z izbranim izvajalcem del na projektu Kolesarska steza Dobrovo-Vipolže (meja z R. Italijo)

datum: 27.05.2022

kategorija: Sporočila za javnost

Danes dopoldne sta župan Občine Brda Franc Mužič in direktor družbe Kolektor CPG d.o.o. Kristjan Mugerli podpisala pogodbo za realizacijo projekta kolesarske steze od vasi Dobrovo do mejnega prehoda v Vipolžah. Vrednost pogodbe znaša 1.821.010,06 evrov. Kolesarska steza bo urejena do prihodnjega poletja.

Državno kolesarsko omrežje Goriške razvojne regije - kolesarska povezava Nova Gorica-(Italija)-Vipolže-Dobrovo je bilo lansko poletje vključeno v osmerico operacij gradnje regionalnih kolesarskih povezav za zagotavljanje trajnostne mobilnosti, ki so prejele sklep o podpori, ki ga je izdala Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, in so sofinancirane s sredstvi Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). Operacija vzpostavitve 19 kilometrov dolge čezmejne kolesarske povezave se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020. Gre za projekt v okviru Dogovora za razvoj regij, ki prvič sega tudi čez mejo. Partnerji v projektu so namreč Občina Brda ter občine Gorica, Števerjan in Moš. 

Vrednost celotnega projekta znaša 2.040.954 evrov, pri čemer dobro polovico (1.060.480 evrov) predstavljajo evropska sredstva, desetina (265.120 evrov) bo zagotovljenih iz državnih sredstev Republike Slovenije, tretjino vrednosti projekta (694.659 evrov) bo iz lastnih sredstev pokrila Občina Brda, preostanek pa tuji partnerji.

 <<nazaj