Javno naročilo UREDITEV KOLESARSKE POVEZAVE NA LOKALNIH CESTAH DOBROVO-VIPOLŽE IN VIPOLŽE-MEJA ITALIJE

datum: 22.10.2021

kategorija: Javna naročila

Občina Brda vabi vse zainteresirane ponudnike, da predložijo ponudbo, skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije. Rok za oddajo ponudbe je 22. november do 11. ure.

Podrobnejša specifikacija naročila je razvidna iz projektne dokumentacije in Specifikacije predračuna za dva odseka.
Rok izvedbe del je 30.april 2023.
Ponudba mora biti izdelana po načelu »dejanske količine in fiksne enotne cene«.
Ogled lokacije ne bo organiziran.

Razpisna dokumentacija je na voljo TUKAJ.

***posodobitev 5.11.2021:
IZVEDBENI NAČRT:

 

***posodobitev 12.11.2021:

Datoteki "0_2_Nacrt_gradbenistva_KOLESARSKA_648_20_C" in "Geolosko_geotehnicni_elaborat_KSMK_337_2020" sta na voljo TUKAJ.

 

***posodobitev 16.11.2021:

 

Dodatne informacije:
kontaktna oseba: Tjaša Simčič
T: +386 53351030
E: info@obcina-brda.si

Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj je 12. november 2021 do 11. ure. Na zahteve za pojasnila oziroma druga vprašanja v zvezi z naročilom, zastavljena po tem roku, naročnik ne bo odgovarjal.<<nazaj