V destinaciji Brda vedno več ponudnikov zavezanih trajnosti

datum: 28.04.2021

kategorija: Sporočila za javnost

V destinaciji Brda, kjer smo globoko zavezani trajnosti in ohranjanju naravnih in kulturnih danosti, smo v preteklih dneh prejeli izjemne novice naših ponudnikov o pridobitvi novih trajnostnih certifikatov Zeleni ključ. V družino trajnostnih je tokrat vstopila še trojica Hiša Marica, Domačija Belica in Villa Eva.

 

Tako smo v Brdih, ki se ponaša z zlatim zelenim certifikatom ter dvakratno uvrstitvijo med 100 najbolj trajnostnih zelenih destinacij na svetu, ob ponovnem zagonu turizma še bolj trajnostni. V naši destinaciji smo v zadnjih treh letih namreč pridobili kar 7 trajnostnih certifikatov za namestitve, kot tudi prvo zeleno atrakcijo na svetu, kar je gotovo dobra popotnica tudi za preostale ponudnike, ki se še odločajo za certifikacijo.

Hiša Marica v Šmartnem in domačija Belica v Medani, obe v lasti družine Mavrič, sta gotovo simbol domačnosti in tradicije, Mavričevi pa poleg namestitev z domačim pridihom nudijo še vrsto svojih izdelkov. Kot pravi Sebastjan Mavrič certificiranje ni bil pretežak zalogaj: »Trajnostnim smernicam smo bili zavezani že od samih naših začetkov tako naše domačije Belica v Medani kot Hiše Marica v Šmartnem, torej da delujemo trajnostno, skrbimo za okolje, da uporabljamo lokalne sestavine in povezujemo lokalno ponudbo. Vključitev v družino trajnostnega certifikata Zeleni ključ je bila logična posledica tega našega trajnostnega delovanja, obenem pa tudi potrditev, da tako dejansko tudi ravnamo. Vsekakor so tudi obiskovalci vedno bolj trajnostno osveščeni. Ta situacija v zadnjem letu s Covidom je usmeritev gostov v iskanje bolj varnih in trajnostnih ponudb še potencirala, zato menim, da bo tudi v prihodnje še večji poudarek na trajnosti.«

Villa Eva v Kozani, družine Brataševec, se ravno tako ponaša s paleto izvrstnih hišnih pridelkov, namestitve pa s sodobnim pridihom. Timon Brataševec kot razlog za vstop Ville Eve v družino Zeleni Ključ poudarja: »Za vključitev v družino trajnostnega znaka Zeleni ključ smo se odločili, ker smo našo kmetijo že od samega začetka preusmerili v ekološko delovanje. Zato smo želeli pridobiti potrditev o trajnostni usmerjenosti tudi za našo hišo Villo Evo, kjer smo tudi že od njenega odprtja pazili na trajnostne smernice, torej manjšo porabo energije in vode, pravilno ločevanje odpadkov itd.. V načrtu imamo že širitev ponudbe, in sicer vključitev naših oljčnikov kot atrakcije, s čimer bi obiskovalcem tudi pokazali, da resnično delujemo ekološko. Opažamo tudi, da se obiskovalci vedno bolj odločajo za obisk na osnovi trajnosti in ekološkega, zato je pridobitev trajnostnega znaka in delovanje v tej smeri gotovo dodaten plus tako pri nas kot za obiskovalce.«

Kot sta že sogovornika potrdila, v post-covid obdobju bodo pri obiskovalcih ravno vrednote trajnosti igrale ključno vlogo pri izbiri destinacije, kjer bodo preživeli krajše ali daljše oddihe.

Direktorica Zavoda za turizem, kulturo, mladino in šport Brda, Tina Novak Samec z zadovoljstvom dodaja: »Večkrat sem že poudarila, da je trajnost naša zaveza in je že globoko ukoreninjena v način razmišljanja, življenja in delovanja vseh Bricev in Brik. Na zavodu zato konstantno spodbujamo ponudnike, da sledijo zelenim smernicam in se odločajo za vstop v mednarodno priznane trajnostne znake. Veseli me tudi odločitev gostinskih ponudnikov, ki so se odločili, da v družino zelenih certifikatom prepeljemo še znak Green Cusine.«

 <<nazaj