Vprašanja in odgovori glede poteka gradnje odprtega širokopasovnega optičnega omrežja RUNE

datum: 31.05.2020

kategorija: Sporočila za javnost

V torek, 19. maja, so se predsedniki vaških in krajevne skupnosti ter predstavniki Občine Brda v sestavi direktorice občinske uprave Anite Manfreda, podžupanje Teje Jelina in strokovnega delavca Oddelka za okolje in prostor, komunalno dejavnost in investicije Uroš Bensa, sestali z pooblaščenim zastopnikom projekta RUNE, predstavniki podjetja EUROCON d.o.o., ki so podali dodatna pojasnila o poteku projekta v Občini Brda.

V marcu so namreč briška gospodinjstva v svoje nabiralnike prejela obrazce, s katerimi so izkazovala interes za naročilo priključka RUNE. Žal pa do zborov krajanov, ki so bili predvideni, ni prišlo zaradi omejitvenih ukrepov zaradi omejevanja širjenja koronavirusne bolezni.

V nadaljevanju navajamo nekaj ključnih odgovorov, za dodatna pojasnila pa lahko občani kontaktirajo strokovnega delavca Oddelka za okolje in prostor, komunalno dejavnost in investicije Uroša Benso na uros.bensa@obcina-brda.si

 

V KOLIKIH NASELJIH JE BIL IZKAZAN VEČ KOT 25% INTERES?

Od 2419 gospodinjstev, ki naj bi jim projekt RUNE omogočil priključitev na odprto širokopasovno omrežje, je povpraševanje izkazalo 546 gospodinjstev, torej 22,6%. V 16 briških naseljih je prag interesa presegel mejo 25%, v zgolj 5 naseljih je interes presegel 34%, v 2 naseljih pa je interes izkazalo kar polovica gospodinjstev.

Kot so pojasnili izvajalci, izpolnjen obrazec za povpraševanje in podpisana pogodba, gospodinjstva ne obvezuje k plačilu prispevka za priključek (t.j. 150 EUR). Gospodinjstva bodo interes sicer lahko izkazovala tudi med gradnjo v posameznem naselju, vendar je priporočljivo, da gospodinjstva izkažejo interes čimprej, saj se bo na osnovi interesa in podpisanih pogodb oblikovalo časovnico gradnje.

Veliko vprašanj se je nanašalo tudi na temo, da še en ponudnik gradi optično omrežje v Brdih. Glede na to, da obrazec za povpraševanje in pogodba ne obvezuje k plačilu, izvajalci RUNE projekta priporoča, da vsa gospodinjstva izpolnijo obrazec in podpišejo pogodbo. Rune ne bo gradil v naseljih, kjer bo optično omrežje že zgrajeno. Kateri bo prej zgradil omrežje v tem trenutku ni pomembno, bistveno je, da bo celotno območje občine pokrito s kvalitetnim omrežjem. Pomembno je tudi, da občani in lokalna skupnost od ponudnika zahtevajo, da se omrežje zgradi vsem gospodinjstvom v konkretnem naselju in ne le nekaterim, druge pa se posti brez možnosti priključka (samo ostankom RUNE ne bo gradil).

ALI BODO GOSPODINJSTVA V NASELJIH, V KATERIH JE BIL INTERES MANJ KOT 25%, KLJUB TEMU UPRAVIČENA DO PRIKLJUČKA?

Izvajalec zagotavlja, da bodo priključek dobila vsa gospodinjstva, ki so predvidena v projektu RUNE in so izkazala interes ter bodo pogodbo tudi podpisala. Torej četudi je v določenem naselju interes izkazalo le peščica gospodinjstev, bodo ta priključek tudi pridobila.

NEKATERA GOSPODINJSTVA NISO PREJELA OBRAZCEV. KAJ SEDAJ?

Ker je bil dopis podjetja Eurocon poslan kot delno naslovljena direktna pošta (brez imen in priimkov), pošta ni vročila pošte na gospodinjstva z nalepko, da ne prejemajo reklamne pošte, nekatera gospodinjstva pa so uvrščena v ti »bele lise«. Takih gospodinjstev je bilo nekaj čez 200.

V kolikor želite izpolniti obrazec za povpraševanje, je ta na voljo na občinski spletni strani na povezavi: https://www.obcina-brda.si/obcina_brda/obvestila/2020040612393823/

Izpolnjen obrazec pošljete ali po pošti na naslov: Eurocon d.o.o., Dunajska cesta 159, 1000 Ljubljana ali po elektronski pošti na narocanje@eurocon.si.

V PROJEKT NISO VKLJUČENE BELE LISE. KDAJ BODO TA GOSPODINJSTVA PRIDOBILA ŠIROKOPASOVNO OMREŽJE?

Občina Brda je pred slabim mesecem na Ministrstvo za javno upravo naslovila vprašanje, kdaj naj gospodinjstva, ki se smatrajo za bele lise in so vključena v državni projekt GOŠO, pričakujejo gradnjo in priključitev na optično omrežje. 19. maja smo prejeli odgovor, da bo čez mesec dni zaključen javni razpis, v sklopu katerega bo izbran izvajalec del. Z izvajalcem bo do jeseni podpisana pogodba, od takrat pa mora izvajalec v roku 3 let zaključiti gradnjo. Torej bele lise v Občini Brda bodo z omrežjem pokrita do jeseni 2023.

Ministrstvo v dopisu tudi navaja, da v kolikor na območju, kjer so bele lise, že poteka gradnja, se bo bele lise poskušalo zgraditi istočasno z gradnjo ostalih priključkov. Izvajalci projekta RUNE so že izkazali interes, da obenem poskrbijo tudi za bele lise. Tako so na sestanku 19. maja predsednikom VS in KS že napovedali, da bodo gotovo poskrbeli za gospodinjstva, ki se nahajajo relativno blizu glavnemu vodu, konkretno za kožbansko vaško skupnost pa bodo skupaj z občinskim oddelkom za okolje in prostor poiskali rešitve.

Izvajalec RUNE je na sestanku s predsedniki VS in KS zato pozval, naj tudi gospodinjstva, ki se smatrajo za bele lise, izpolnijo in pošljejo obrazec za povpraševanje RUNE priključka.

Vas Šmartno je v tem primeru izjema: v tem naselju je po javnih evidencah kabelski operater iz Nove Gorice dal uradni podatek, da je tam možno zagotoviti hitrost do 120 Mbps, zato Šmartno ni bilo vključeno v projekt RUNE. Kasneje je ta operater sklenil podatek preklicati. V kolikor bo dovolj gospodinjstev zainteresiranih za naročilo priključka, bo naselje vključeno v projekt RUNE. Znotraj obzidja bo RUNE gradil samo ob predpogoju, da bo imel prost vstop v položeno cevno kanalizacijo (javna razsvetljava, TS,..).

KAKO BO POTEKALA GRADNJA OMREŽJA? BO VELIKO RAZKOPAVANJA PO NASELJIH?

Težnja projekta RUNE je v najboljši meri izkoristiti že obstoječo infrastrukturo, tako zračno kot zemeljsko. Posegi v okolje bodo minimalni oziroma samo tam, kjer ni druge možnosti.

Gradnja priključkov v Občini Brda bi lahko bila zaključena do konca letošnjega leta. Briško vozlišče je tretje v Sloveniji, ki se bo začelo graditi, torej je Občina Brda med prvimi slovenskimi občinami, kjer bo RUNE omogočil odprto širokopasovno optično omrežje.

Najprej se bo gradil primarni vod med naselji, mikro časovnica gradnje sicer ni še dorečena, bo pa gradnja potekala iz vozlišča po predvideni trasi. Predvidoma naj bi bila znana v roku meseca dni. RUNE bo omrežje pripeljal do roba med javno parcelo in parcelo naročnika. Kako se bo naročnik priključil na omrežje (ali zračno ali zemeljsko) bo stvar dogovora s tehnično ekipo na terenu.

ALI BODO GOSPODINJSTVA PREDHODNO OBVEŠČENA O GRADNJI V POSAMEZNEM NASELJU?

Naročniki priključka bodo o predvideni gradnji obveščeni 3 mesece ali manj pred pričetkom gradnje, ko se bo v konkretnem naselju postavila PAN omarica, iz katere je možno takoj graditi hišne priključke. Takrat bodo naročniki pozvani k plačilu prispevka 150 evrov, na osnovi tega plačila bo izdan delovni nalog in posledično se bo tehnična ekipa oglasila pri naročniku za podrobna usklajevanja o izvedbi priključka.

ZA PRIKLJUČEK JE POTREBNO PLAČATI 150 EUR. ZAKAJ?

Strošek celotnega hišnega priključka je 400 eur, od tega 250 eur krije projekt RUNE, preostalih 150 EUR pa naročnik. Ta strošek naročnika zajema optični kabel do objekta, montažo in notranje inštalacije po hiši, montažo optične vtičnice in optičnega modema, preizkus in meritve povezave. V primeru, da naročnik želi zemeljski vod do hiše, mora sam poskrbeti za izkop in cev, za kabel pa poskrbi izvajalec RUNE projekta. Strošek 150 evrov je za celotno Slovenijo enak.

Možna je kasnejša prijava izgradnje priključka. V kolikor bo izvedbena ekipa še na terenu v posameznem naselju, strošek priključka ostaja 150 evrov, v kolikor pa se bo posamezni naročnik za priključek odločil veliko kasneje, pa bo moral kriti celoten strošek hišnega priključka, torej predvidoma 400 evrov, mogoče pa bo strošek tudi višji.

Strošek 150 evrov se bo v večini primerov kompenziral z ugodnostmi izbranega operaterja pri naročilu storitev.

KATERI OPERATERJI SO NA VOLJO NAROČNIKOM PRIKLJUČKA RUNE?

Trenutno so naročnikom na voljo 4 operaterji: T2, Telemach, A1 in Telekom – Siol. Naročniki bodo morali, v skladu s pogodbo RUNE, v roku 3 mesecev skleniti pogodbo z operaterjem, za katerega se bodo odločili. Cena paketa je odvisna od tega, kakšno storitev bo naročnik izbral. Cene med operaterji so primerljive. Pomembno je vedeti, da je RUNE omrežje »odprto omrežje« in, da naročniki brez omejitev sami izbirajo operaterja!

KATERE HITROSTI OMOGOČA OMREŽJE RUNE IN ALI BO ENAKA HITROST ZAGOTOVLJENA VSEM PRIKLJUČKOM?

Optika znotraj projekta RUNE omogoča hitrosti 10 Gbps simetrično in s tem uporabo vseh sodobnih storitev. Enaka hitrost bo zagotovljena popolnoma vsem priključkom, ne glede na to, kako so oddaljena od vozlišča v Vrhovlju. Končna hitrost bo odvisna od izbranega operaterja in paketa storitev, ki ga bo naročnik izbral. Trenutno najvišjo hitrost ponuja operater T2, in sicer 1 Gbps.

NA KATERIH KONTAKTIH LAHKO INTERESENT PRIDOBI VEČ INFORMACIJ?

Vsem interesentom sta na voljo dve info točki: RUNE (Podpora strankam: T: 01 235 15 30; E: rune-si@ruralnetwork.eu) in EUROCON (T: 01 29272 30; E: narocanje@eurocon.si).

 <<nazaj