OBČINA BRDA IN KOLEKTOR CPG PODPISALA POGODBO O UREDITVI POSLOVNE CONE DOBROVO

datum: 06.05.2020

kategorija: Sporočila za javnost

Danes sta Občina Brda in podjetje Kolektor CPG d.o.o. podpisala pogodbo o izvedbi del v sklopu projekta ureditve poslovne cone Dobrovo. Celotna naložba v poslovno cono je vredna 1.043.570,65 EUR (z DDV).

 

V sklopu investicije bo zgrajena ustrezna komunalna infrastruktura in dostopne ceste znotraj poslovne cone na Dobrovem z namenom zagotovitve ustreznih pogojev mikro, malim in srednje velikim podjetjem za opravljanje svojih poslovnih dejavnosti. S tem bodo zagotovljeni pogoji za ustvarjanje novih delovnih mest in povečanje dodane vrednosti mikro, malih in srednje velikih podjetij. Z izvedbo projekta se bo v poslovni coni povečala ponudba ustrezno komunalno opremljenih in prometno dostopnih zemljišč za opravljanje poslovnih dejavnosti.

Občina Brda bo zagotovila 189.184,87 EUR, preostali del pa bo sofinanciran iz nepovratnih sredstev iz Dogovora za razvoj regij v višini 854.385,78 EUR (od tega 70% sofinanciranje upravičenih stroškov investicijskega projekta iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (MGRT - ESRR - namenska sredstva EU) in 30% sofinanciranje upravičenih stroškov investicijskega projekta iz proračuna Republike Slovenije (MGRT – namenska sredstva SLO)).

 

Na fotografiji: direktorica občinske uprave Anita Manfreda, župan Franc Mužič, direktor Kolektor CPG d.o.o. Kristijan Mugerli

 <<nazaj