Občina Brda pridobila zlati znak Slovenia Green Destination!

datum: 19.11.2019

kategorija: Sporočila za javnost

Z izjemnim veseljem sporočamo, da je Občina Brda uspešno zaključila ponovno ocenjevanje v okviru Zelene sheme slovenskega turizma in na podlagi prejete ocene pridobila znak Slovenia Green Destination GOLD.

Destinacija se je Zeleni shemi slovenskega turizma priključila leta 2015, jeseni 2016 pa izpolnila pogoje za srebrni znak Slovenia Green Destination. V zadnjih treh letih je destinacija veliko truda vložila v trajnosti razvoj destinacije, predvsem v širitev ponudbe čez vse leto, zmanjševanju turističnega pritiska na najbolj obiskane turistične točke in naravo, v spodbujanje mehke mobilnosti in ločevanja odpadkov ter spodbujanje ponudnikov k vključitvi v mednarodne trajnostne sheme. Aktivnosti na vseh frontah trajnostnega razvoja so pripomogle, da je destinacija ob ponovnem ocenjevanju stopila stopničko višje in pridobila zlati znak.

slovenia green goldZnak je obenem pohvala destinaciji za opravljeno delo kot tudi odgovornost in vodilo, da bo destinacija tudi v prihodnje sledila trajnostnim smernicam in si kot cilj postavila še boljše rezultate na področju okolja in podnebja (varčevanja z energijo, vodo ter ločevanju odpadkov), narave in pokrajine, kulture in tradicije, družbene klime, poslovanja turističnih podjetij ter destinacijskega managementa.  

Direktorica Zavoda za turizem, kulturo, mladino in šport Brda Tina Novak Samec je ob današnjem prejemu novice o pridobitvi znaka Slovenia Green Destination Gold povedala:

Zlati znak Zelene destinacije je potrditev, da smo v zadnjih letih v Brdih vsi skupaj še nekoliko bolj sistematično pristopili k trajnostnemu razvoju na vseh pomembnejših področjih delovanja, bivanja in razmišljanja. Je naša zaveza v skrbi za okolje v katerem bivamo in kaj bomo pustili našim zanamcem. Je zaveza o ozaveščanju odraslih in izobraževanju otrok in mladih.

Ob tej priložnosti vam tudi sporočamo, da bomo 10. decembra 2019 podelili prvi trajnostni znak v destinaciji, in sicer Zeleni ključ (Green Key) nočitvenemu ponudniku Alma Vista v Vipolžah.

 <<nazaj