Briška mladina razprla vrata novega Mladinskega centra Brda

datum: 17.06.2019

kategorija: Sporočila za javnost

Prvo vroče junijsko briško sonce je pospremilo najbolj pričakovani dogodek briške mladine v zadnjih letih: 7. junija, tik pred slavnostno sejo Občinsekga sveta Občine Brda se je s programom, ki ga je oblikovala in izvedla briška mladina, slavnostno odprlo mladinski center, ki ga je občina uspela urediti s pomočjo Lokalne akcijske skupine (LAS) V OBJEMU SONCA.

 

Projektni partnerji v operaciji Mladinski center Štaloni oziroma Brda so poleg vodilnega partnerja Občine Brda, še Zavod za turizem, kulturo, mladino in šport Brda (ki bo tudi upravljal s centrom), Mladinski center Nova Gorica in Šolski center Nova Gorica. Vsi našteti so oziroma še bodo vdahnili vsebine našemu centru.

Vrednost projekta Mladinski center Štaloni oziroma, kot ga je preimenovala mladina, Mladinski center Brda, znaša 153.772 evrov. Finančni vložek občine je 17.890,33 evrov oziroma 11,6 %, preostali del (88,4 %) pa predstavljajo nepovratna sredstva iz naslova Las v objemu sonca (77.073,08 evrov) in Zakona o sofinanciranju občin (58.808,59 evrov). Finančni vložek občine je bil v projektu torej le dobra desetina celotne vrednosti. Sicer pa je občina zagotovila dodatnih 50.000 evrov iz lastnih proračunskih sredstev za potrebe opremljanja prostorov centra. Velja poudariti, da so dela stekla v predvidenih rokih in brez nepredvidenih težav. „Tudi pri tem projektu smo se v občini Brda izkazali kot dobri iskalci virov financiranja. Zelo smo veseli, da smo briški mladini s skupnimi močni omogočili prostor, kjer bosta njuna radovednost in ustvarjalnost razprli krila. Ključno nam je tudi, da smo z mladinskim centrom ponudili stično točko celotni briški mladini, od najmlajših do najstnikov in starejših,“ je ob odprtju poudarila vodja projekta in direktorica občinske uprave Anita Manfreda.

Aktivnosti centra, katerega osnovni namen je vzpostaviti ključno točko za otroške, mladinske in medgeneracijske dejavnosti v Brdih, bodo usmerjena v neformalna izobraževanja, kot tudi v šport in prosti čas, počitniško varstvo otrok ter kulturo in umetnost. Spodbujalo se bo tudi podjetniško miselnost na področju trajnostnega kmetijstva, vinogradništva, gostinstva in turizma, hkrati pa solidarnosti in prostovoljnega udejstvovanja mladih. Izboljšal se bo nivo znanja mladih v regiji, njihova podjetnost, spodbujalo se bo raziskovalno delo in učenje.

Ciljne skupine, ki bodo deležne koristi operacije so predvsem mladi, otroci, starejši od 60 let, ženske, brezposelni in odrasli od 25 do 60 let iz obravnavanega območja. Inovativnost projekta je poudarek na izobraževanju s področja trajnostnega kmetijstva in turizma, pri čemer bo imela pomembno vlogo tudi Biotehniška šola (Šolski center Nova Gorica).

Video utrinki odprtja mladinskega centra so objavljeni na spletni strani občine Brda pod rubriko Utrinki dogodkov.

logo LAS projekti_2

 <<nazaj