Odziv Občine Brda na nevšečnosti ob zapori cestnega odseka v vasi Kojsko

datum: 13.06.2019

kategorija: Sporočila za javnost

V torek, 11. junija 2019, je bila na cestnem odseku v središču Kojskega (R2-402/1426 „Solkan – Gonjače“) postavljena popolna zapora ceste za vsa vozila z izjemo stanovalcev, ki bo trajala vse do 24. junija 2019. Zapora je med prebivalci Kojskega in uporabniki tamkajšnjih storitev sprožila val kritik zaradi neprimerne obveščenosti. Objavljamo pojasnilo, zakaj je prišlo do te nevšečne situacije.

Predhodno velja poudariti, da gre na omenjenem odseku za vzdrževalna dela, za katera se je občina pri pristojnih službah na Direkciji RS za infrastrukturo prizadevala že pred nekaj meseci. Kar nekaj časa smo DRSI namreč spodbujali, da sanira cestni odsek v samem centru Kojskega. Sanacija, žal, ni mogoča brez popolne zapore ceste v tem odseku. Investitor del je v celoti DRSI.
Občina Brda je izvajalcu del podjetju KOLEKTOR CPG 28. maja 2019 izdala Soglasje (št. 3714/08/2019-02) za uporabo lokalnih cest za namen vzpostavitve obvoza zaradi vzdrževalnih del na omenjeni državni cesti v času med 10. in 30. junijem (LC 020061 – Hum – meja Italija, LC 020051 – Vipolže – Cerovo – Hum, LC 020032 – Vipolže – meja Italije, LC 020031 – Dobrovo – Vipolže). Pri tem v skladu s pravilnikom zavezanec za izvedbo zapore ceste (t.j. Izvajalec del) mora o zapori in preusmeritvi prometa obvestiti direkcijo, prometno-informacijski center, policijo, pristojno občinsko redarstvo in pristojni inšpekcijski organ za ceste najmanj tri dni pred prvo postavitvijo zapore ter takoj ob vsaki njeni spremembi. Obveščenost javnosti o izvedbi zapore državne ceste in o preusmeritvi prometa zagotovi prometno-informacijski center. Obvestila so bila od nedelje dopoldan dalje predvajana na radijskih valovih, ki so dobro poslušani tudi v občini Brda.
Iz tega SICER sledi, da občina ni bila dolžna posebej obveščati občane, temveč koncesionar, vendar se kot dober servis občanom čutimo odgovorne, da še dodatno obveščamo javnost o vseh predvsem pa o tako pomembnih dogodkih. V občinski upravi obžalujemo, da je prišlo do komunikacijskega stika znotraj občinske uprave.
Občanke in občane naprošamo za strpnost in razumevanje.


Občinska uprava Občine Brda<<nazaj