ZTKMŠ Brda podpisal pogodbo za izvedbo zasteklitve paviljona ob Gradu Dobrovo

datum: 03.06.2019

kategorija: Sporočila za javnost

Brici bodo v jesen stopili z novo pridobitvijo. Paviljon ob Gradu Dobrovo bo zastekljen, v njem pa se bodo odvijale številne promocijske aktivnosti. Večnamenski prostor bo namenjen eno gastronomskim delavnicam, predavanjem, manjšim koncertom, pa tudi razstavam.
Zavod za turizem, kulturo, mladino in šport Brda je pogodbo z izvajalcem del podpisal v petek, 31. maja 2019, dela pa bodo zaključena v 3 mesecih.

ZTKMŠ BrdaPogodbo sta v Vili Vipolže podpisala direktorica Zavoda za turizem, kulturo, mladino in šport Brda Tina Novak Samec in direktor podjetja Ingstep d.o.o. Uroš Vetrih. Pri podpisu je bila v imenu Občine Brda prisotna direktorica občinske uprave Anita Manfreda. Izbrano podjetje je sicer predhodno že uspešno in v roku izpolnilo obveznosti iz naslova gradbenih del v Mladinskem centru Štaloni.

Zasteklitev se bo izvedla v okviru projekta Utrjevanje zelenega turizma s poudarkom na avtohtonih sortah in naravni danosti Brd, partnerji v projektu pa so ob prijavitelju oziroma vodilnem partnerju Zavodu za turizem, kulturo, mladino in šport Brda, še Občina Brda, Šolski center Nova Gorica, Društvo oljkarjev Brda in Društvo Briške žene in dekleta. Po sklenjeni pogodbi z izvajalcem del Ingstep d.o.o. bo zasteklitev izvedena v 3 mesecih od datuma uvedbe izvajalca v delo, slednja se bo izvedla od 10.6.2019 do 15.6.2019. Celoten projekt (zasteklitev in LAS V OBJEMU SONCAizvedbo vsebin, ki se bodo odvijale v paviljonu) bodo financirali Evropski sklad za regionalni razvoj in Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo v višini 49.931,87 evrov (80% celotne investicije), preostali del v višini 23.845,25 evrov pa prestavljajo lastna sredstva upravičencev.

Zavod za turizem, kulturo, mladino in šport Brda bo kot nosilec aktivnosti sodeloval pri izvedbi 4 aktivnosti in sicer: koordinaciji in vodenju, ureditvi objekta, pripravi in izvedbi usposabljanj ter izobraževalni ekskurziji za otroke. Občina Brda bo pripomogla k promociji in obveščanju javnosti, Društvo oljkarjev Brda pa bo pripravljal in izvajal usposabljanja. Za kulinarične delavnice bodo skrbele članice EU sklad za regionalni razvojDruštva briških žena in deklet. Kulinarične aktivnosti bo soustvarjal tudi Šolski center Nova Gorica – Biotehnična šola. Slednji partner bo poleg tega odgovoren za izobraževalno ekskurzijo za dijake.

 

Gre na nov prostor namenjen promociji vseh briških proizvodov. V kratkem lahko v teh prostorih zaživi tudi težko pričakovana tržnica, ki bo grajskemu dvorišču vdahnila dodatnega življenja. Naše aktivnosti gredo v smeri butičnega, zelenega in trajnostnega,“ je ob podpisu pogodbe povedala direktorica Zavoda za turizem, kulturo, mladino in šport Brda Tina Novak Samec.

V Brdih se torej obetajo številne aktivnosti na področju prenosa znanja in veščin pri promociji lokalne enogastronomske ponudbe.


                                                                          <<nazaj