Tina Novak Samec bo Zavod za turizem, kulturo, mladino in šport Brda vodila tudi prihodnja štiri leta

datum: 24.05.2019

kategorija: Sporočila za javnost

Tina Novak Samec, ki je Zavod za turizem, kulturo, mladino in šport Brda (v nadaljevanju ZTKMŠ Brda) vodila pretekla štiri leta, bo Zavod krmarila tudi v prihodnjem mandatu. Potem ko je s svojim programom prepričala Svet ZTKMŠ Brda, sta soglasje njenemu imenovanju podala tudi Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ter Občinski svet Občine Brda. Svetniki so njeno imenovanje izrazili s soglasno podporo.

Vesela sem imenovanja ter izkazanega zaupanja sveta zavoda, strokovnega sveta zavoda ter seveda občinskega sveta z županom na čelu. Navkljub vidnim rezultatom iz preteklega mandata, mi imenovanje poleg potrditve dobro opravljenega dela vliva dodatne odgovornost in zavezo, da naredimo še več in še boljše,“ je danes ob prejetju sklepa o imenovanju povedala potrjena direktorica. To dopoldne je novoimenovani direktorici čestital tudi župan Franc Mužič.

Na razpis, ki je bil objavljen 15. aprila 2019, se je poleg Novak Samčeve prijavila še ena kandidatka. „Protikandidatka ni izpolnila naših pričakovanj glede vizije dela Zavoda na področju kulture, mladine in športa. Osredotočila se je skoraj samo na turizem, naloga Zavoda pa je aktivno delovati na vseh štirih področij, ki jih pokriva, torej poleg turizma tudi na kulturi, mladini in športu. To je bilo navedeno tudi v razpisnih pogojih,“ izbiro pojasnjuje predsednica Sveta ZTKMŠ Brda Lilijana Kastelic.

Katerim ciljem se bo potrjena direktorica usmerila v prihodnjem mandatu, ki ga nastopi z julijem? „Nadaljujemo delo iz prejšnjega mandata, zagotovo. Zgodbe, ki smo jih nastavili, bomo nadaljevali tudi naprej. Rezultati prihajajo, kar nas veseli. Če smo v preteklih desetletjih v Brdih delali predvsem na področju turizma, utrjevanju prepoznavnosti Brd in razvijali naprej obenem tudi področje kulture, smo v teh štirih letih uspešno postavili na noge tudi Vilo Vipolže in razvili številne nove produkte. V zadnjem obdobju smo začeli delati tudi na področju mladih: sodelovati z njimi in utrjevati to sodelovanje. Tudi na tem področju se nam vloženi trud še kako vrača, saj se mladi vključujejo v vse aktivnosti Zavoda in so nam v veliko oporo. V prihodnje bomo energije usmerili v lokalno skupnost, v povezovanje ter vključevanje predvsem mladih in vseh ključnih deležnikov v vse naše procese in dogodke ter področje gostov oziroma obiskovalcev, ki v Brda prihajajo iz različnih motivov,“ odgovarja Tina Novak Samec. Cilj je, kot pravi, tudi vpis skupaj s preostalimi obmejnimi briškimi občinami v Unescov seznam svetovne dediščine in pridobitev znaka kulturne dediščine.„ V letošnjem letu nenazadnje prevzemamo pod svoje okrilje tudi Mladinski center. Tukaj si obetamo zanimivo mešanico sodelovanja med mladimi in starejšimi generacijami. Nadaljevali bomo tudi aktivnosti na razvoju športne infrastrukture ter promoviranju športne ponudbe in zelenega turizma. Vizija Brd ostaja butični turizem.“ V zadnjih letih je Zavod skupaj s ponudniki in deležniki opravil analize ponudbe in ciljev, kaj je želena smer razvoja briške destinacije. „Menim, da smo pri tej odločitvi o butičnem turizmu kar složni. Želimo si butičnega turizma, doživetij, predvsem pa da vsakega obiskovalca Brd obravnavamo individualno. Upam si trditi, da so nam gostje za tako filozofijo turizma in gostoljubnosti zelo hvaležni. Največja moč Brd pa so naši prebivalci. Brez Brik in Bricev, prijaznosti, gostoljubnosti, delavnosti in požrtvovalnosti Brda ne bi bila to kar so!«

 <<nazaj