V projektu "Razvoj mreže Hiš dobre volje" tudi Občina Brda

datum: 21.03.2019

kategorija: Sporočila za javnost

Dom upokojencev Nova Gorica bo, kot vodilni partner v projektu: RAZVOJ MREŽE HIŠ DOBRE VOLJE, skupaj z ostalimi partnerji, med katerimi je tudi Občina Brda, skušal postaviti temelje za vzpostavitev modela mreže Hiš dobre volje oz. dnevnih centrov za starejše v upravičenih naseljih.

las v objemu sonca          Logo_EKP_sklad_brda          dung_logo

Model se vzpostavlja na podlagi primera dobre prakse, to je Hiše dobre volje Miren, ki je nastal v sodelovanju med zavodom Dom upokojencev Nova Gorica in Občino Miren-Kostanjevica. Hiša dobre volje predstavlja učinkovit odgovor na proces staranja prebivalstva, predvsem v urbanih podeželskih središčih. V okviru projekta bo izvedene raziskava za identifikacijo potreb uporabnikov v upravičenih naseljih Občine Brda in Mestne občine Nova Gorica ter definiranje morebitnih lokacij za postavitev novih hiš dobre volje, priprava promocijskega materiala za potencialne uporabnike storitve, izmenjava dobrih praks z drugimi izvajalci istih ali podobnih storitev, prostorska nadgradnja objekta – Hiše dobre volje Miren in organiziranje dodatnih dogodkov za dvig kvalitete bivanja v »hiši«, analiza razvoja novih podpornih storitev ter usposabljanje o pripravi dietne prehrane.

 

Cilji projekta so:

 • Dvig kakovosti bivanja starejših, zmanjšanje občutka osamljenosti in zagotavljanje inovativnih socialnih storitev za starejše, ki jim omogočajo finančno dostopnejšo in lažje sprejemljivo storitev ter posledično kasnejšo vključevanje v domove za starejše.
 • Povečanje podjetnosti in zaposljivosti na podeželju in v urbanih središčih.
 • Povezovanje deležnikov v inovativna razvojna partnerstva.
 • Spodbujanje potenciala za razvoj novih storitev in dvig kvalitete življenja prebivalcev.
 • Zagotavljanje pogojev za razvoj novih poslovnih priložnosti zelenih storitev in produktov.
 • Ohranjanje naravnih vrednot za trajnostni razvoj območja.
 • Spodbujanje varstva okolja in trajnostne rabe naravnih virov.
 • Izboljšanje socialnih storitev in socialne vključenosti.
 • Spodbujanje medgeneracijskega sodelovanja in zagotavljanje kakovostnega preživljanja prostega časa.

Vrednost projekta znaša 60.669 evrov, od tega je ESRR sredstev 46.240 evrov, ostalo so lastna sredstva. V projekt bodo vključeni partnerji, upravičenci do storitev dnevnega varstva starejših, njihovi svojci ter drugi deležniki (gostinska, prevozniška in storitvena podjetja, učenci itd.). Projekt predstavlja pomemben prispevek k doseganju specifičnih ciljev v okviru Strategije lokalnega razvoja LAS V objemu sonca. Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija.

 

Seznam partnerjev:

 • Dom upokojencev Nova Gorica
 • Občine Miren-Kostanjevica
 • Mestna občina Nova Gorica
 • Občina Brda
 • Društvo prostovoljcev Vincencijeve zveze dobrote
 • Območna obrtno-podjetniška zbornica Nova Gorica.

 

Povezave:

 

 

Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija.<<nazaj

24. julij

Pon Tor Sre Čet Pet Sob Ned
01.07.2019
- Delavnice izdelavne naravne kozmetike iz sivke
1
02.07.2019
- Delavnice izdelavne naravne kozmetike iz sivke
2
03.07.2019
- Delavnice izdelavne naravne kozmetike iz sivke
3
04.07.2019
- Delavnice izdelavne naravne kozmetike iz sivke
4
05.07.2019
- Prismojeni Profesorji Bluesa ter predskupina Matej Magajne Band na grajskem dvorišču gradu Dobrovo
- Poletna noč - večer poezije in vina
- 8. memorial Kamun
- Delavnice izdelavne naravne kozmetike iz sivke
5
06.07.2019
- 8. memorial Kamun
- Delavnice izdelavne naravne kozmetike iz sivke
- Žetev sivke v Vedrijanu
6
07.07.2019
- Tradicionalna proslava v spomin na predvolilno zborovanje v Kožbani
- 8. memorial Kamun
- Delavnice izdelavne naravne kozmetike iz sivke
- Žetev sivke v Vedrijanu
7
08.07.2019
- Delavnice izdelavne naravne kozmetike iz sivke
8
09.07.2019
- Delavnice izdelavne naravne kozmetike iz sivke
9
10.07.2019
- Delavnice izdelavne naravne kozmetike iz sivke
10
11.07.2019
- Delavnice izdelavne naravne kozmetike iz sivke
11
12.07.2019
- Dnevi prvinskega zvoka
- Delavnice izdelavne naravne kozmetike iz sivke
12
13.07.2019
- Dnevi prvinskega zvoka
- Delavnice izdelavne naravne kozmetike iz sivke
- POLETNI INTENZIV: »Pogovori s Telesom«
13
14.07.2019
- Dnevi prvinskega zvoka
- Delavnice izdelavne naravne kozmetike iz sivke
14
15.07.2019
- Delavnice izdelavne naravne kozmetike iz sivke
15
16.07.2019
- Delavnice izdelavne naravne kozmetike iz sivke
16
17.07.2019
- Delavnice izdelavne naravne kozmetike iz sivke
17
18.07.2019
- Delavnice izdelavne naravne kozmetike iz sivke
18
19.07.2019
- Delavnice izdelavne naravne kozmetike iz sivke
19
20.07.2019
- Delavnice izdelavne naravne kozmetike iz sivke
20
21.07.2019
- Delavnice izdelavne naravne kozmetike iz sivke
21
22.07.2019
- Delavnice izdelavne naravne kozmetike iz sivke
22
23.07.2019
- Delavnice izdelavne naravne kozmetike iz sivke
23
24.07.2019
- Delavnice izdelavne naravne kozmetike iz sivke
24
25.07.2019
- Delavnice izdelavne naravne kozmetike iz sivke
25
26.07.2019
- Delavnice izdelavne naravne kozmetike iz sivke
26
27.07.2019
- Delavnice izdelavne naravne kozmetike iz sivke
27
28.07.2019
- Delavnice izdelavne naravne kozmetike iz sivke
28
29.07.2019
- Delavnice izdelavne naravne kozmetike iz sivke
29
30.07.2019
- Delavnice izdelavne naravne kozmetike iz sivke
30
31.07.2019
- Delavnice izdelavne naravne kozmetike iz sivke
31
    
junijavgust