"Pokrajine duše, pokrajine spomina." tema letošnje 6. bienalne nagrade za književnost „DOLFO ZORZUT“

datum: 21.03.2019

kategorija: Sporočila za javnost

Občina Krmin, v sodelovanju s krminskim združenjem “Amîs da Mont Quarine”, Furlanskim filološkim združenjem in Deželno agencijo za furlanski jezik ARLeF (Agjenzie regjonâl pe lenghe furlane), razpisuje natečaj za “BIENALNO NAGRADO ZA KNJIŽEVNOST DOLFO ZORZUT“ v spomin na furlanskega pisatelja iz Krmina. Vsebina prispevkov mora biti naslednja: Pokrajine duše, pokrajine spomina. Rok za oddajo prispevkov je 15. julij 2019.

Literarni natečaj se deli na tri področja:


A. PROZA

Nagrada 500 evrov za kratko prozo ali pripoved v italijanščini, furlanščini slovenščini ali nemščini


B. POEZIJA

Nagrada 500 evrov za pesniško delo v italijanščini, furlanščini, slovenščini ali nemščini


C. DIJAKI

Nagrada 250 evrov v kuponih za nakup knjig za pripoved ali pesniško delo v italijanščini, furlanščini, slovenščini ali nemščini

 

 
PRAVILNIK

 

1. člen – BESEDILA

Besedila vseh področij morajo biti še NEOBJAVLJENA, tiskana in na voljo tudi v elektronski obliki. Besedila so lahko napisana v italijanskem, furlanskem, slovenskem ali nemškem jeziku.

Za prispevke v prozi se zahtevajo besedila, ki zajemajo najmanj 3 in največ 5 strani, 30 vrstic in 60 udarcev.

Za poezijo se zahteva pesniško zbirko, ki zajema najmanj 3 in največ 5 poezij.

 

2. člen – ODDAJA DEL

Besedila morajo obvezno prispeti v petih izvodih v zaprti ovojnici, na kateri mora biti napisano: “6° Premio letterario biennale Dolfo Zorzut” in oznaka tekmovalnega področja, v sklopu katerega bodo tekmovala; besedila morajo biti anonimna in oddana skupaj z zaprto kuverto, ki vsebuje osebne podatke pošiljatelja, naslov in telefonsko številko avtorja ter podatek o oddanem številu besedil; v sklopu področja dijaki je treba navesti tudi razred in šolski zavod.

Prispevke je treba poslati Občinski knjižnici v Krminu na naslov Biblioteca Comunale di Cormons, Via Matteotti, 77 – 34071 Cormons. Besedila se lahko posredujejo priporočeno s povratnico ali osebno, vendar najpozneje do 12. Ure dne 15. julija 2019. V primeru, da bo pismo prispelo po navedenem datumu, se upošteva datum na žigu poštnega urada.

Prispevke se lahko posreduje tudi v elektronski obliki do 12. ure dne 15. julija 2019 na elektronski naslov comune.cormons@certgov.fvg.it .

Vsako delo mora vsebovati samo naslov pripovedi in navedbo izbranega področja, brez kakršnegakoli sklicevanja na avtorja, čigar podatke je treba navesti v ločenem dokumentu, ki se ga priloži elektronskemu sporočilu.

Organizator zagotavlja, da bo osebne podatke uporabil izključno za namene natečaja in v skladu z uredbo (EU) 679/2016.

 

3. člen – OCENJEVALNA KOMISIJA

Oddana dela bo preučila strokovna komisija, ki jo imenuje organizator in jo sestavljajo strokovnjaki iz področja, šolniki, novinarji in pisatelji.

Proti odločitvam ocenjevalne komisije se ni mogoče pritožiti.

V kolikor bo komisija ocenila, da si nobeno oddano delo v sklopu razdelkov ne zasluži nagrade, slednja ne bo dodeljena, oziroma - v primeru neodločenega rezultata – bo ta enakovredno porazdeljena med oddanimi deli, ki bodo v sklopu istega področja ocenjena kot vredna nagrade.

 

4. člen – POSEBEJ OMENJENA DELA

Ocenjevalna komisija si pridržuje pravico, da opozori na druga dela, za katera bo ocenila, da imajo posebno vrednost.

 

5. člen – AVTORSKE PRAVICE

Književna in umetniška lastnina oddanih del ostane avtorju, ki se strinja organizatorjem omogočiti brezplačno objavo besedil ali njihovih odlomkov v časopisih, revijah ali na spletu z navedbo imena avtorja.

V ta namen udeleženci natečaja priložijo v zaprti kuverti oz. v priloženem dokumetu iz 2. čl. izjavo, da gre za še „neobjavljeno delo“, da predstavljeno gradivo na noben način ne krši pravic tretjih, obstoječih zakonov in pravilnikov ter da prevzemajo vsakršno odgovornost glede vsebine ter organizatorja razbremenjujejo vsakršne odgovornosti, povezane z objavo dela.

O neuvrščenuh delih se ne bo podalo nikakršnega mnenja.

 

6. člen – OBVESTILO

Udeležba na natečaju pomeni sprejetje tega razpisa v njegovi celoti. Avtor s svojo udeležbo hkrati pooblašča občino, da hrani posredovane osebne podatke, pri čemer se smatra, da je njihova uporaba vezana na nagrado in na povezane dejavnosti ter hkrati izključuje vsakršno drugo uporabo, ki se razlikuje od predvidenih.

 

7. člen – NAGRAJEVANJA

 

Razglasitev zmagovalcev in avtorjev posebej omenjenih del bo opravljena s pisnim obvestilom zainteresiranim osebam, medtem ko se bo slavnostna podelitev odvila 4. oktobra 2019 ob 18.30 v Palači Locatelli v Krminu. 

 

RAZPIS je na voljo tukaj.<<nazaj

24. julij

Pon Tor Sre Čet Pet Sob Ned
01.07.2019
- Delavnice izdelavne naravne kozmetike iz sivke
1
02.07.2019
- Delavnice izdelavne naravne kozmetike iz sivke
2
03.07.2019
- Delavnice izdelavne naravne kozmetike iz sivke
3
04.07.2019
- Delavnice izdelavne naravne kozmetike iz sivke
4
05.07.2019
- Prismojeni Profesorji Bluesa ter predskupina Matej Magajne Band na grajskem dvorišču gradu Dobrovo
- Poletna noč - večer poezije in vina
- 8. memorial Kamun
- Delavnice izdelavne naravne kozmetike iz sivke
5
06.07.2019
- 8. memorial Kamun
- Delavnice izdelavne naravne kozmetike iz sivke
- Žetev sivke v Vedrijanu
6
07.07.2019
- Tradicionalna proslava v spomin na predvolilno zborovanje v Kožbani
- 8. memorial Kamun
- Delavnice izdelavne naravne kozmetike iz sivke
- Žetev sivke v Vedrijanu
7
08.07.2019
- Delavnice izdelavne naravne kozmetike iz sivke
8
09.07.2019
- Delavnice izdelavne naravne kozmetike iz sivke
9
10.07.2019
- Delavnice izdelavne naravne kozmetike iz sivke
10
11.07.2019
- Delavnice izdelavne naravne kozmetike iz sivke
11
12.07.2019
- Dnevi prvinskega zvoka
- Delavnice izdelavne naravne kozmetike iz sivke
12
13.07.2019
- Dnevi prvinskega zvoka
- Delavnice izdelavne naravne kozmetike iz sivke
- POLETNI INTENZIV: »Pogovori s Telesom«
13
14.07.2019
- Dnevi prvinskega zvoka
- Delavnice izdelavne naravne kozmetike iz sivke
14
15.07.2019
- Delavnice izdelavne naravne kozmetike iz sivke
15
16.07.2019
- Delavnice izdelavne naravne kozmetike iz sivke
16
17.07.2019
- Delavnice izdelavne naravne kozmetike iz sivke
17
18.07.2019
- Delavnice izdelavne naravne kozmetike iz sivke
18
19.07.2019
- Delavnice izdelavne naravne kozmetike iz sivke
19
20.07.2019
- Delavnice izdelavne naravne kozmetike iz sivke
20
21.07.2019
- Delavnice izdelavne naravne kozmetike iz sivke
21
22.07.2019
- Delavnice izdelavne naravne kozmetike iz sivke
22
23.07.2019
- Delavnice izdelavne naravne kozmetike iz sivke
23
24.07.2019
- Delavnice izdelavne naravne kozmetike iz sivke
24
25.07.2019
- Delavnice izdelavne naravne kozmetike iz sivke
25
26.07.2019
- Delavnice izdelavne naravne kozmetike iz sivke
26
27.07.2019
- Delavnice izdelavne naravne kozmetike iz sivke
27
28.07.2019
- Delavnice izdelavne naravne kozmetike iz sivke
28
29.07.2019
- Delavnice izdelavne naravne kozmetike iz sivke
29
30.07.2019
- Delavnice izdelavne naravne kozmetike iz sivke
30
31.07.2019
- Delavnice izdelavne naravne kozmetike iz sivke
31
    
junijavgust