Utrinki iz Slavnostne seje Občinskega sveta 2018

datum: 11.06.2018

kategorija: Sporočila za javnost

V petek, 8. junija 2018, se je v Vili Vipolže odvila Slavnostna seja Občinskega sveta, na kateri so bila podeljena tri občinska priznanja in ena nagrada ter županove čestitke uspešnim mladim Bricem.

V nabito polnem Pianu nobile Vile Vipolže smo med drugim prisluhnili tudi preletu najpomembnejših mejnikov v Občini Brda v preteklem letu:

Na področju gospodarstva in infrastrukture gre gotovo omeniti 4,5 vreden vložek v gradnjo krožišč in obnovo cestišč v Gonjačah, Dobrovem, Drnovku in Neblem. Investicija naj bi bila zaključena v pol drugem letu. Zagotovila pa je obina dobila tudi, da se bo pričelo s 3,5 milinov evrov vrednim projektom obvoznice v Kojskem. Občina Brda bo s pomočjo evropskega denarja uredila Poslovno cono Dobrovo. Zanjo bo namenjen milijon evrov. Obnova vasi Šmartno je bila nagrajena z mednarodnim priznanjem Združenja Unesco klubov Italija LA Fabbrica del Paesaggio.

Na področju mladih in večgeneracijskega sodelovanja je občina prejela naziv Mladim prijazne občine, premaknilo pa se je tudi pri ureditvi Mladinskega centra Štaloni. Na javnem pozivu, na katerem je LAS dodeljevala že predhodno pridobljena sredstva za izvajanje Strategije lokalnega razvoja za LAS V objemu sonca (program CLLD) iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (ESKRP), je Občini Brda za izvedbo projekta Mladinski center Štaloni na Dobrovem dodelila 80.060,00 EUR nepovratnih sredstev.

Na področju kulture in vzgoje smo obeležili 50. obletnico dobrovskega vrtca in preimenovali osnovno šolo v OŠ Alojza Gradnika Dobrovo. S preimenovanjem smo počastili 50. obletnico smrti našega najbolj prepoznavnega pesnika, prevajalca in pravnika Alojza Gradnika. Letos smo se že petindvajsetič zbrali na Gradnikovih večerih, obeležili pa smo tudi 40. obletnico smrti briškega pesnika in kulturnega delavca Ludvika Zorzuta.

Na področju zgodovinskega spomina je bila v Kojskem odkrita spominska plošča članom organizacije TIGR, obnovljena pa je bila tudi spominska plošča NOB v Fojani. Na Plešivem smo obeležili tudi 10. obletnico vstopa v schengensko območje EU.

Na področju kmetijstva gre gotovo omeniti medijsko zelo uspešno strokovno degustacijo rebule "Brda - Home of Rebula" v Vili Vipolže in veronskem vinskem sejmu Vinitaly. Skupaj z Društvom čebelarjev Kanal-Brda smo obeležili prvi Svetovni dan čebel. Velja pa tudi opozoriti na številna odličja, ki so jih osvojili briški vinarji, sadjarji in oljkarji. Praznovali pa smo tudi z Vinsko kletjo Brda, ki že šest desetletij uspešno združuje briške kmete v skupno zadrugo.

Mejnikov in uspešnih trenutkov je bilo v preteklih mesecih gotovo mnogo več, zato posvečamo čestitke vsem, ki so tako ali drugače briško ime zavihteli v najvišje vrhove.

 
PRIZNANJE OBČINE BRDA so prejeli:

 

Planinsko društvo Brda

 

Planinsko društvo Brda je v nekaj več kot četrt stoletja delovanja ogromno prispevalo ne samo k približevanju pohodništva Bricem, temveč tudi k promociji Brd navzven.
Njegove glavne aktivnosti so organizacija planinskih izletov in tur, pomoč pri izvedbi pohodov vrtčevskih otrok in nenazadnje vzdrževanje in urejanje pohodnih poti na Sabotinu in Koradi ter turističnih peš poti po Brdih. Teh je v Brdih več kot 90 kilometrov. Na letni ravni organizirajo povprečno 20 planinskih pohodov in izletov. V Posočju nosijo primat, in sicer na področju planiranih pohodov. Tri izmed njih oglašujejo kot akcije širšega pomena, in sicer pohode Peternel – Korada – Peternel v maju; Ob meji brez meje v decembru in še prej v juniju Od češnje do češnje.
Ravno slednji, ki je bil preteklo soboto organiziran če štirinajstič, nosi v sebi močan promocijski značaj. Prvo leto se ga je udeležilo nekaj čez 100 pohodnikov, zadnja leta pa tudi do 1.000 in več. Če seštejemo, koliko turistov so briški planinci zgolj s pohodom Od češnje do češnje v štirinajstih letih pripeljali v Brda, se ta številka krepko povzpne čez 8.000. Seveda moramo pri tem omeniti, da je bil pohod prvič organiziran ob nastanku češnjevih poti, za katere pobudo so podali ravno briški planinci. Prispevali pa so tudi pri oblikovanju in trasiranju poti Alpe-Adria Trail. Ne smemo pozabiti na vlogo društva pri podpori čezmejne Ecomaratone, ki je letos že tretjič prečkala slovensko-italijansko mejo in povezala obe strani Brd. Poleg tega je potrebno tudi omeniti, da je društvo leta 2005 sodelovalo v projektu Sabotin Park miru, ki je bil sofinanciran s strani Evropske unije.
Planinsko društvo Brda si nenazadnje zasluži občinsko priznanje tudi za nesebično pripravljenost pomagati in sodelovati pri projektih Občine Brda in ZTKMŠ Brda. Z udeleženci radi delijo briške zgodbe - tisti košček domačnosti, katerega turisti tako radi poiščejo v Brdih.

 

 

Bojan Bužinel

 

Bojan Bužinel je dve desetletji predsedoval Planinskemu društvu Brda. V tem času, se je izkazal kot izreden promotor planinstva in briške pokrajine ter uspešen povezovalec niti v društvu.

Voditi društvo kar dve desetletji, pri tem pa člane društva spodbuditi do te mere, da iz Brd s pomočjo Občine Brda in ZTKMŠ Brda ustvarijo pohodniško destinacijo, ni mačji kašelj.

V društvu je pokazal svojo marljivost in delavnost, vodil je pohodniške in delovne akcije, organiziral izlete ter vodil vso papirologijo društva. Samoiniciativnost in odprtost za zamisli drugih članov sta ga vodili skozi dolgoletno predsedovanje. Med tem časom je pričel s projektom spletne strani, letos je bila ta tudi posodobljena. Na njej so objavljene vse pohodne poti po Brdih, aktivnosti društva in povezave, ki jih pohodniki potrebujejo.

Društvo danes vodi Iva Šibav, Bojan Bužinel pa je v delovanje društva še vedno tesno vpet kot podpredsednik.

Skupaj z arhitektom Izidorjem in njegovo soprogo Tonko Simčič ter Zvezdanom Mikulinom in nekaterimi člani društva pelje projekt posodobitve planinske koče na Koradi. Želja briških planincev je, da bi bila koča čim prej obnovljena in usposobljena za današnje zahteve planincev, ki redno obiskujejo briško pokrajino. Iz Korade se namreč kar razpre pogled na Brda in Furlansko nižino.

Bojan Bužinel prejme občinsko priznanje zaradi dolgoletnega udejstvovanja na področju planinstva, uspešnega in ustvarjalnega vodenja briškega planinskega društva,  plodnega sodelovanja z briškimi institucijami ter zaradi podpore in želje promovirati Brda ter jih vpisati na zemljevid pohodnih destinacij, ki jih je potrebno nujno (in ne samo enkrat) v življenju obiskati in okusiti.

 

Elvira Markočič

 

Gospa Elvira Markočič iz Šmartnega z neizmerno zagnanostjo, motiviranostjo in znanjem že vrsto let prispeva k razvoju turizma v Šmartnem in v Brdih. Kljub temu, da je kruh služila v Nemčiji, se je vedno zavedala svojih korenin in je izkoristila vsako priložnost za obisk rojstnega kraja, sorodnikov in prijateljev. Od vrnitve domov vsa znanja in izkušnje, posebno pa nemški jezik, s pridom uporablja pri obiskih nemško govorečih turistov ob predstavitvi kraja, običajev, zgodovinskih dogodkov in krajevnih značilnosti. Kljub svojim 88. letom ima neizmerno energijo in voljo pri iskanju, zbiranju in urejanju starih zapisov, fotografij, predmetov in oblačil iz zakladnice njenih prednikov, domačinov, arhivov v Sloveniji in tujini ter tudi od bivših prebivalcev Šmartnega, ki živijo po svetu.

Njena gradiva uporabljajo različni pisci zgodovinskih ali posebnih tematskih knjig, različnih prispevkov za revije in časopise ali za nagovore ob različnih priložnostih.

Markočičeva je sodelovala v mnogih radijskih, televizijskih oddajah, dokumentarnih filmih in prireditvah v Šmartnem in drugje. Še vedno izkazuje tudi svojo ročno spretnost pri pripravi različnih razstav, posebno pa jaslic v božičnem času, in poskrbi, da gredo pridobljeni prostovoljni prispevki v dobrodelne namene.

Ob svojem pripovedovanju vedno s ponosom izpostavi bogato zgodovino Brd. Za dolgoletni prispevek k razvoju turizma v Šmartnem in v Brdih prejme gospa Elvira Markočič priznanje Občine Brda.

 

 

 

NAGRADO OBČINE BRDA je prejela:

 

Milena Beguš

 

Gospa Milena Beguš je Brika, Podsabotinka iz narodnostno zavedne družine Jožefa Mariniča iz Podsabotina. Kot pridna učenka, odlična dijakinja učiteljišča v Tolminu, je bila deležna vzgoje, ki jo je skozi življenje izoblikovala v pošteno, delavno, prizadevno osebo z veliko integriteto in izrednim občutkom ter odnosom do rodne briške pokrajine in briškega človeka.

V času učiteljevanja na OŠ Dobrovo in podružnici Kojsko je v številne generacije briških otrok vnesla vrednote, ki oblikujejo poštenega, delavnega, marljivega in odgovornega državljana. Skozi njene številne aktivnosti, pisane prispevke, brošure, knjige, spominske slovesnosti, ki jih je pomagala sooblikovati, se spomini na dogodke polpretekle zgodovine Brd ohranjajo, ostajajo zapisani za naše potomce. Skozi njena dolgoletna prizadevanja in aktivnosti pa se izraža tudi zahvala vsem, ki so skozi čas oblikovali naš briški prostor.

Ob odhodu v zasluženi pokoj je še z večjo vnemo poprijela za delo tako v vrstah upokojencev v Brdih (predvsem DU Kojsko), v društvu ZZB za vrednote NOB ter v drugih društvih in organizacijah. Že od ustanovitve je aktivna sodelavka Briškega časnika in v vsem tem času je obiskala na desetine Brik in Bricev ter spomnila vse nas na njihove jubilejne praznike, dela in prizadevanja.

Ves njen prosti čas pa je kar več kot dve desetletji pridno zbirala obsežna gradiva – dokumentacijo in pričevanja naših ljudi, njihovih doživetij in spominov na čas 1. in 2. svetovne vojne vse do za Primorce pomembnega zgodovinskega mejnika: priključitve Primorske k matični domovini. Vse to nam je strnila v zbornik: Prispevki k zgodovini Brd 1914-1947, za katerega sama pravi, »da je namenjen predvsem tistim, ki prihajajo, to je mladim, ki ne vedo, kako smo postali gospodarji na svoji zemlji. Brici so to dobesedno uresničili. Ta knjiga je zahvala vsem, ki so se v odločilnem času postavili v bran domovini, in slava tistim, ki so v tem boju dali svoja življenja.«

Za dolgoletna prizadevanja pri ohranjanju kulturne in zgodovinske dediščine Brd prejme gospa Milena Beguš nagrado Občine Brda. 

 

 

ŽUPANOVE ČESTITKE  so prejeli:

 

MALIN LAVRENČIČ, učenec 5. razreda OŠ AG Dobrovo, se je pod mentorstvom učiteljice Denis Škrlj uvrstil na državno tekmovanje v znanju matematike in osvojil zlato priznanje.

TIANA VALENTINČIČ, učenka 7. razreda OŠ AG Dobrovo, je pod mentorstvom učiteljice Demi Munih na državnem tekmovanju iz znanja astronomije osvojila zlato Dominkovo priznanje.

NINO ŠTEKAR, učenec 8. razreda OŠ AG Dobrovo, je pod mentorstvom učiteljice Tamare Klanjšček Šavli na državnem tekmovanju iz znanja angleškega jezika osvojil zlato priznanje.

MATIJA GOLJEVŠČEK in TIMOTEJ SEMENIČ, devetošolca na OŠ Alojza Gradnika Dobrovo, sta na državnem tekmovanju iz kemijskega poskusa pod mentorstvom učiteljice Cirile Božič Klemenčič osvojila srebrno priznanje in posebno priznanje za najizvirnejši eksperiment, imenovan Ognjeni tornado.

EMA MARUŠIČ in SARA CERKVENIK, učenki šole petja The Best iz Nove Gorice, sta se pod mentorstvom profesorice Lili Simčič udeležile mednarodnega festivala petja Vavelski skarbi na Poljskem in dosegli odličje.

KATARINA GOMIRŠEK, dijakinja 1. letnika Gimnazije v Novi Gorici, je pod mentorstvom prof. Andreja Šušmelja na državnem tekmovanju iz znanja biologije za Proteusovo nagrado prejela zlato priznanje in pod mentorstvom prof. Silvane Štucin se je uvrstila tudi državno tekmovanje iz kemije, kjer je prejela srebrno Preglovo plaketo.

MARKO NIEMIZ: šestnajstletnik z Vrhovelj pri Kožbani je že štirikrat zapored osvojil naslov slovenskega pokalnega in državnega prvaka v gorskem kolesarjenju, avgusta lansko leto pa je na svetovnem prvenstvu, ki je potekalo v kraju Serfaus Fiss Ladis v Avstriji, osvojil naslov svetovnega prvaka v dawnhillu.

ENIA MARINIČ in INDI MUŽIČ sta pri plesno-športni šoli V.I.P. Dance članici skupine Go-Breakers Juniors, ki je lansko leto najprej osvojila naslov državnega prvaka. Oktobra pa so tekmovali na svetovnem prvenstvu na Danskem in osvojili naslov Svetovnega prvaka 2017 v kategoriji break dance skupine mladinci.

ALESIA SAKSIDA je članica plesnega kluba Maredi. Skupaj s skupino DOLLS je v CHEER DANCE-u dosegla več odličnih naslovov, na vrhu katerih je naslov državnih prvakov 2018 v kategoriji hip hop. Med letošnjo sezono pa je bila s kvalifikacijami izbrana kot edina primorska v slovensko mladinsko reprezentanco Cheerdance SLOVENIJA, ki je na svetovnem prvenstvu CHEERDANCE WORLD CUP 2018, v Ameriki na Floridi, osvojila odlično 4. mesto.

NELI MARAŽ je dobitnica prestižne nagrade Unicefa, ki jo podeljujejo na največjem svetovnem festivalu za otroške in mladinske televizijske vsebine Prix Jeunesse International v Münchnu. Pri nagrajenem dokumentarcu Kristjan je Neli Maraž sodelovala kot režiserka.

TWIRLING MAŽORETNI KLUB BRDA: Članice TMK Brda so se udeležile odprtega državnega prvenstva v twirlingu in domov prinesle veliko odličij v različnih kategorijah in na različnih nivojih. Naj izpostavimo zlata odličja:  V NIVOju 2 sta v kategoriji junior par Maša Reja in Neža Prinčič in v kategoriji senior par Gaja Peršolja in Veronika Pipan osvojile zlate medalje. Z zlato medaljo in naslovom državnih prvakinj pa se lahko pohvalijo še punce iz skupine NIVO 1, to so: Lilija Ferraiolo, Neža Markočič, Tina Zidarič, Sara Rusjan, Nika Marinič, Rubi Mavrič in Ivana Bregantič. Čestitko Občine Brda prevzame Fatima Peršolja, predsednica kluba.

ŠPORTNI KLUB TWIST NOVA GORICA: šteje veliko članic in članov tudi iz Brd. Med njimi bomo posebej pohvalili Tino Markočič, Juto Lavrenčič, Emi Stojičević, Lejo Klančič in Tio Vendramin, ki kot članice plesne skupine Twist Divas, so na državnem prvenstvu v Cheer Hip Hopu osvojile prvo mesto. Enaka pohvala gre tudi Kristi Mikulin, Niki Skrt in Žaku Pušnarju, ki kot člani cheerleading skupine Twist senior, so na državnem prvenstvu v cheerleadingu osvojili prvo mesto.

 

Prejemnikom čestitk je župan Franc Mužič izročil izvod knjige briškega arhitekta Izidorja Simčiča "Pot in delo nekega arhitekta" kot spodbudo za nadaljnje uspehe in delo.<<nazaj

23. maj

Pon Tor Sre Čet Pet Sob Ned
  01.05.2019
- Dvig delavske zastave na Sabotinu
- Razstava akrilnih slik Ljube Carli: "Slapnik"
1
02.05.2019
- Razstava akrilnih slik Ljube Carli: "Slapnik"
2
03.05.2019
- Razstava akrilnih slik Ljube Carli: "Slapnik"
3
04.05.2019
- Razstava akrilnih slik Ljube Carli: "Slapnik"
4
05.05.2019
- Collio – Brda MTB CUP maraton 2019
- Razstava akrilnih slik Ljube Carli: "Slapnik"
- Ujemi svoje sanje Vedrijan 2019
- Čezmerna lepota – variacije za dva klovna in štiri glasbenike na temo poklicanosti k lepoti
5
06.05.2019
- Razstava akrilnih slik Ljube Carli: "Slapnik"
- Predstavitev knjige Vlada Klemšeta: Med Biršo, Vrbačno in Prevalo
6
07.05.2019
- Razstava akrilnih slik Ljube Carli: "Slapnik"
7
08.05.2019
- Baklada in zborovanje na Sabotinu na predvečer obletnice Dneva zmage
- Razstava akrilnih slik Ljube Carli: "Slapnik"
8
09.05.2019
- Razstava akrilnih slik Ljube Carli: "Slapnik"
9
10.05.2019
- Razstava akrilnih slik Ljube Carli: "Slapnik"
10
11.05.2019
- Razstava akrilnih slik Ljube Carli: "Slapnik"
- Letni LJUBEZENSKI koncert Pihalnega orkestra Brda
11
12.05.2019
- Razstava akrilnih slik Ljube Carli: "Slapnik"
12
13141516.05.2019
- Poklon Vladimirju Prinčiču
16
17.05.2019
- Nočni pohod ob polni luni - ODPOVEDAN!!!
17
1819.05.2019
- Spominski pohod Petrnel - Korada - Petrnel
- Spominski slovesnosti v Gornjem Cerovem in Peternelu
19
2021.05.2019
- Zaključni nastop oddelka za pihala, trobila in tolkala Glasbene šole Nova Gorica
21
222324.05.2019
- Koncert Združenih briških glasbenikov
24
25.05.2019
- Pohod po poti miru
25
26.05.2019
- Zaključni nastop učencev Godbeniške šole Brda in Mladinskega pihalnega orkestra Brda
26
2728293031.05.2019
- Praznovanje Svetega Križa v Kojskem
31
  
apriljunij