Investicijo v Gonjačah si je danes ogledal minister za infrastrukturo

datum: 02.03.2018

kategorija: Sporočila za javnost

Minister za infrastrukturo dr. Peter Gašperšič se je danes s predstavniki Direkcije za infrastrukturo mudil na obisku na Primorskem, kjer si je ogledal investicije v državno cestno omrežje. V sklopu obiska je preveril tudi gradnjo krožišča v Gonjačah ter okolico investicije ob Agrariji v Drnovku. V Gonjačah so ministra in njegovo ekipo pričakali in pozdravili župan Franc Mužič, direktorica občinske uprave Anita Manfreda, vodja oddelka za okolje in prostor, komunalno dejavnost in investicije v Občini Brda Dejan Rusjan in direktor Vinske kleti Brda ter občinski svetnik Silvan Peršolja z ekipo.

Sedmim primorskih občinah (Ajdovščina, Vipava, Nova Gorica, Brda, Komen, Sežana in Divača), v katerih se je ministrova ekipa danes po bližje spoznala s potekom del in stanjem investicij, ki so v teku, bo Ministrstvo namenilo skoraj deset milijonov evrov. 

V Brdih si je Gašperšičeva ekipa ogledala, kako potekata rekonstrukcija ceste Gonjače - Šmartno in izgradnja krožišča Gonjače. Vrednost gradbenih del je 1.895.806 evrov.

Kot so zagotovili iz ministrstva, bo v kratkem objavljen tudi razpis za izvedbo gradbenih del od 1. do 4. faze za projekt rekonstrukcije ceste Dobrovo - Neblo.

 

Kmalu tudi obvoznica Kojsko

 

Občina Brda je glede na dogovor z DRSI že dala izdelati idejno zasnovo novega poteka ceste mimo Kojskega na mestu, kjer je onemogočena prevoznost dveh osebnih vozil. Tu se cesta zoži na vsega 4 metre. Nova cesta se bo izognila tudi vožnji skozi vas Hum, kjer bo tako rešeno tudi problematično krožišče. 

Trenutno je v pripravi dokumentacija za uvrstitev projekta v proračun, v letošnjem letu pa je predvidena izdelava idejnega projekta nove ceste, ki bo izvedena kot rekonstrukcija občinskih cest.

 

Severno Primorsko bo povezala kolesarska pot

 

Med večjimi projekti, ki jih pripravlja DRSI, je tudi ureditev kolesarskega omrežja Severne Primorske v skupni dolžini 170 kilometrov. Investicijski projekt zajema 13 občin, in sicer: Bovec, Kobarid, Tolmin, Cerkno, Idrija, Kanal, Brda, Nova Gorica, Šempeter–Vrtojba, Miren–Kostanjevica, Renče–Vogrsko, Ajdovščina in Vipava.
DRSI bo letos izdelala elaborat začasne prometne ureditve za vzpostavitev začasnega vodenja kolesarskega prometa po povezavah državnega kolesarskega omrežja Severne Primorske in izvedla označitev kolesarskih povezav na terenu.
Začetek izvedbe označitve kolesarskih povezav je odvisen od sklenitve sporazumov z vsemi upravljavci infrastrukture, po kateri bodo kolesarske povezave potekale.<<nazaj