Medobčinska uprava

Medobčinska uprava Mestne občine Nova Gorica, Občine Ajdovščina in Občine Brda

Trg Edvarda Kardelja 1
5000 Nova Gorica
E: medobcinska.uprava@nova-gorica.si

DAVČNA ŠTEVILKA: 82002762
MATIČNA ŠTEVILKA: 2482444
IBAN: SI 56 01284 0100014022
BANKA: BANKA SLOVENIJE, SLOVENSKA CESTA 35, SI-1505 LJUBLJANA, SLOVENIJA
SWIFT: BSLJSI2X

 

VODJA:

Naloge vodje Medobčinske uprave trenutno opravlja direktorica občinske uprave MONG, Maja Grapulin Vadjunec
T: 05/335-0-120
E: maja.grapulin-vadjunec@nova-gorica.si
Soba: 9/I. nadstropje

 

 

KONTAKTNA OSEBA:

Kontaktna oseba: Patricija Jakin
T: 05/335-0-100
E: patricija.jakin@nova-gorica.si
Soba: 24/III. nadstr.

 

 

ZAPOSLENI :

Dušan Bremec - inšpektor - vodja medobčinske inšpekcijske in medobčinske redarske službe
T: 05/335-0-109
E: dusan.bremec@nova-gorica.si
soba: 24/III.

Mateja Štendler - inšpektorica
T: 05/335-0-134
E: mateja.stendler@nova-gorica.si
soba: 24/III.

Vasja Vendramin - občinski inšpektor
T: 05/335-0-213
E: vasja.vendramin@nova-gorica.si
soba: 24/III.

Abel Lestan - občinski redar
T: 05/335-0-138
E: medobcinska.uprava@nova-gorica.si
soba: pritličje 12

Dungov Vanja - občinska redarka
T: 05/335-0-138
E: medobcinska.uprava@nova-gorica.si
soba: pritličje 12

Šimšić Milosav - občinski redar
T: 05/335 0 138
E: medobcinska.uprava@nova-gorica.si
soba: pritličje 12

Testen Aljoša - občinski redar
tel: 05/335 0 138
e-pošta: medobcinska.uprava@nova-gorica.si
soba: pritličje 12

Dragan Stojkovski - občinski redar
T: 05/335 0 138
E: medobcinska.uprava@nova-gorica.si
soba: pritličje 12