Lokalne volitve 2022

POROČILO O IZIDIH LOKALNIH VOLITEV 2022

Na podlagi prvega odstavka 90. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12, 68/17 in 93/20 – odl. US) je Občinska volilna komisija Občine Brda na seji dne 5.12.2022 sprejela

P O R O Č I L O O IZIDU REDNIH VOLITEV ŽUPANA IN ČLANOV OBČINSKEGA SVETA OBČINE BRDA z dne 20. novembra 2022 ter IZIDU DRUGEGA KROGA REDNIH VOLITEV ŽUPANA z dne 4. decembra 2022.

Poročilo je na voljo TUKAJ.

 

_______________________________________________

 

OBVESTILO: IZVEDBA INŠTRUKTAŽE IN PREVZEM VOLILNEGA MATERIALA

Člani volilnih odborov ste odgovorni za izvedbo glasovanja na posameznem volišču. Naprošamo vas, da to odgovornost sprejmete s kar se da največjo mero resnosti. Pravilnost, vtis poštene izvedbe volitev ter posledična legitimnost so predvsem odraz dela znotraj volilnih odborov.

S tem namenom, vas obveščamo, da bo Občinska volilna komisija Občine Brda izvajala inštruktažo volilnih odborov za izvedbo lokalnih volitev župana, članov občinskega sveta ter članov vaških in krajevne skupnosti. Apeliramo in si želimo čim širše udeležbe tudi članov in njihovih namestnikov

 

v SOBOTO, 19.11.2022

 

  • VOLILNA ENOTA 1 ob 15.00. uri na Dobrovem (občinska stavba, velika sejna soba – 3. nadstropje) ter

 

  • VOLILNA ENOTA 2 ob 16.00. uri na Dobrovem (občinska stavba, velika sejna soba – 3. nadstropje).

Priloga:

 

 

OBVESTILO: VABILO NA 3. SEJO OBČINSKE VOLILNE KOMISIJE - MOREBITEN ŽREB ZAPOREDNIH ŠTEVILK POTRJENIH KANDIDATUR 

Obveščamo vas, da bo v ponedeljek, 24.10.2022 ob 18h v veliki sejni sobi Občine Brda potekala seja občinske volilne komisije, na kateri bomo preizkusili zakonitost kandidatur oz. list kandidatov. 

Po 46. členu Zakona o lokalnih volitvah so pri našem delu lahko navzoči predstavniki kandidatov in list kandidatov.

Z vnaprejšnjim pregledovanjem smo pridobili čas, predvsem pa ga omogočili kandidatom.

V kolikor ne bo dodatnih formalnih pomanjkljivosti kandidatur in bi tako izdali samo pozitivne odločbe, bomo posledično izvedli tudi že žrebanje zaporednih številk in s tem sestavili seznam potrjenih kandidatur in list kandidatur, predvidoma okrog 20h. 

Predstavniki kandidatov in list kandidatov naj svoj interes prisostvovanja pri morebitnem žrebu sporočijo na mail ovk@obcina-brda.si.


Priloga:

 

____________________________________

Za podporo, morebitne dodatne informacije in pojasnila v zvezi z lokalnimi volitvami, smo vam člani Občinske volilne komisije občine Brda na voljo tudi preko elektronske pošte na naslovu ovk@obcina-brda.si
Po najboljših močeh se bomo trudili kar se da hitro odgovarjati na vaša vprašanja.   


OVK občine Brda  

 

____________________  

Občinska volilna komisija je samostojen občinski organ, ki v skladu z zakoni in drugimi predpisi ter splošnimi akti občine skrbi za izvedbo volitev in referendumov ter varstvo zakonitosti volilnih postopkov.  

Občinski svet Občine Brda je na 4. dopisni seji 8. julija 2022 imenoval Občinsko volino komisijo Občine Brda v sestavi:

  • Nika Radikon
  • Marjana Erzetič
  • Samo Obljubek
  • Jože Abramič
  • Aleksandra Ušaj
  • Nevenka Jug
  • Tomaž Leban
  • Boštjan Vendramin