2. izredna seja Občinskega sveta Občine Brda (4. 5. 2018)

datum: 26.04.2018

kategorija: Seje občinskega sveta

Na osnovi 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. list RS 94/07, 76/08, 79/09, 51/10), Statuta Občine Brda (Ur. gl. slovenskih občin 26/2017) in Poslovnika Občinskega sveta Občine Brda (Ur. gl. 4/2006) župan Franc Mužič sklicuje 2. izredno sejo Občinskega sveta Občine Brda, ki bo v petek, 4. 5. 2018 ob 18. uri na Občini Brda.

Dnevni red:
1. Mnenje lokalne skupnosti h kandidatom za ravnatelja Osnovne šole Alojza Gradnika Dobrovo

Ad1.1_obrazložitev_mnenje_o_kandidatih_za_ravnatelja.pdf
Ad1.2_dopis_OŠ_Alojza_Gradnika_Dobrovo.pdf

 <<nazaj