26. redna seja Občinskega sveta Občine Brda (10. 10. 2017)

datum: 03.10.2017

kategorija: Seje občinskega sveta

Na osnovi 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. list RS 94/07), Statuta Občine Brda (Ur. gl. slovenskih občin 26/2017) in Poslovnika Občinskega sveta Občine Brda (Ur. gl. 4/2006) župan Franc Mužič sklicuje 26. redno sejo Občinskega sveta Občine Brda, ki bo v TOREK, dne 10. 10. 2017 ob 18. uri v sejni dvorani Občine Brda.

Dnevni red:

1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti
2. Potrditev zapisnika 25. redne seje
3. Obravnava in sprejem dnevnega reda
4. Letno poročilo o delu Regijske razvojne agencije Severne Primorske d.o.o. Nova Gorica za leto 2016
5. Predstavitev in potrditev Načrta razvoja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij naslednje generacije v Občini Brda
6. Obravnava in sklepanje o predlogu Odloka o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe vzdrževanje občinskih javnih cest na območju Občine Brda - druga obravnava
7. Ukinitev zaznambe javno dobro na parcelah v k.o. Podsabotin
8. Obravnava in sklepanje o Odloku o rebalansu proračuna Občine Brda za leto 2017 - skrajšani postopek
9. Obravnava in sprejem Odloka o spremembah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Osnovna šola Dobrovo - prva obravnava
10. Volitve elektorjev v volilno telo za volitve predstavnikov lokalnih interesov in kandidata za člana v Državnem svetu RS
11. Imenovanje predstavnika Občine Brda v Svet zavoda Glasbena šola Nova Gorica
12. Ustanovitev Odbora za postavitev spominskih plošč tigrovcem iz Brd
13. Odgovori na pobude in vprašanja svetnikov 25. redne seje
14. Pobude in vprašanja svetnikov
15. Realizacija sklepov 25. redne seje

Ad2-zapisnik 25 redne seje.pdf
Ad4-Letno poročilo o delu RRA 2016.pdf
Ad5.1-Predstavitev načta GOŠO.pdf
Ad5.2-Načrt GOŠO Občina Brda.pdf
Ad5.3-sklep_načrt_Gošo.pdf
Ad6.1-obrazložitev_odlok_vzdrževanje_cest.pdf
Ad6.2-odlok_vzdrževanje_cest.pdf
Ad7.1-obrazložitev_ukinitev jd_k.o. Podsabotin.pdf
Ad7.2-priloga_ukinitev_jd k.o. Podsabotin.pdf
Ad8.1-odlok_rebalans.II.2017.pdf
Ad8.2-sklep-odlok.rebalans.II.2017.pdf
Ad8.3-obrazložitev.rebalans.II.2017.pdf
Ad8.4-splošni.del.Rebalans.II.2017.pdf
Ad8.5-posebni.del.Rebalans.2.2017.pdf
Ad8.6-NRP_Rebalans.2.2017.pdf
Ad8.7-načrt_ravnanja_rebalans_2.pdf
Ad8.8-KSMedana.FN.reb.2.2017.pdf
Ad8.9-Prihodki.Specifikacija.reb.II.2017.pdf
Ad8.10-Programska.klasifikacija.Rebalans.2.2017.pdf
Ad8.11-Funkcionalna.klasifikacija.Rebalans.2.2017.pdf
Ad9.1-obrazlozitev_sprem_odloka_OŠDobrovo.pdf
Ad9.2-odlok_sprem.OŠDobrovo.pdf
Ad10-obrazložitev-volitve.DSRS.pdf
Ad11-obrazložitev-imenovanje.glasbena.šola.pdf
Ad10.Ad11-Zapisnik 14.seje KMVVI_28092017.pdf
Ad12.1-obrazložitev-ustanovitev.odbor.tigrovci.pdf
Ad12.2-pobuda_odbor_tigr.pdf
Ad13.1-Odgovori na pobude in vprašanja_25_redna_seja.pdf
Ad13.2-Priloga1_mnenjePGŠ Brda.pdf
Ad13.3-Priloga2_Anketa_PGŠBrda.pdf
Ad15-realizacija sklepov 25 redne seje.pdf<<nazaj

23. oktober

Pon Tor Sre Čet Pet Sob Ned
 12304.10.2019
- Simbioza giba 2019
4
05.10.2019
- Koncert ob 15. obletnici Pigs Parlament
- Simbioza giba 2019
5
06.10.2019
- Simbioza giba 2019
6
07.10.2019
- Simbioza giba 2019
7
08.10.2019
- Simbioza giba 2019
8
09.10.2019
- Simbioza giba 2019
9
10.10.2019
- Simbioza giba 2019
10
11.10.2019
- Predavanje in predstavitev knjige Alpinist Silva Kara
- Simbioza giba 2019
11
12.10.2019
- 6. Srečanje malih vokalnih skupin
- Simbioza giba 2019
12
13.10.2019
- 9. Art Circle - Krog umetnosti
- Simbioza giba 2019
13
14.10.2019
- 9. Art Circle - Krog umetnosti
- Simbioza giba 2019
14
15.10.2019
- 9. Art Circle - Krog umetnosti
- Simbioza giba 2019
15
16.10.2019
- 9. Art Circle - Krog umetnosti
- Simbioza giba 2019
16
17.10.2019
- 9. Art Circle - Krog umetnosti
- Simbioza giba 2019
17
18.10.2019
- 9. Art Circle - Krog umetnosti
- Simbioza giba 2019
- Koncert skupine Martin Barre Band (dvorana Hum)
18
19.10.2019
- Simbioza giba 2019
19
20.10.2019
- Simbioza giba 2019
- Otroška predstava Mala murska deklica
- 25. mednarodno srečanje terenskih vozil v Goriških Brdih
20
2122.10.2019
- Predstavitev knjige Skrita belina
22
2324.10.2019
- Odprtje razstave Romane Zorzut Favier
24
2526.10.2019
- Spominska slovesnost z okrogl mizo ob 130. obletnici rojstva Širok Karla
- koncert tria David Murray, Ingebrigt Håker Flaten in Paal Nilssen-Love (festival JAZZ & WINE OF PEACE)
26
27
28.10.2019
- Varstvo otrok med krompirjevimi počitnicami
28
29.10.2019
- Varstvo otrok med krompirjevimi počitnicami
29
30.10.2019
- Varstvo otrok med krompirjevimi počitnicami
30
31.10.2019
- Tradicionalna komemoracija pri spomeniku v GONJAČAH
- Otroška noč čarovnic v Cerovem
31
   
septembernovember