25. redna seja Občinskega sveta Občine Brda (12. 9. 2017)

datum: 05.09.2017

kategorija: Seje občinskega sveta

Na osnovi 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. list RS 94/07), Statuta Občine Brda (Ur. gl. slovenskih občin 26/2017) in Poslovnika Občinskega sveta Občine Brda (Ur. gl. 4/2006), župan Občine Brda sklicuje 25. redno sejo Občinskega sveta Občine Brda, ki bo v TOREK, dne 12. 9. 2017, ob 18. uri, v sejni dvorani Občine Brda.

Dnevni red:
1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti
2. Potrditev zapisnika 24. redne seje
3. Obravnava in sprejem dnevnega reda
4. Letno poročilo Javnega sklada malega gospodarstva Goriške za leto 2016 in Poslovni in finančni načrt za leto 2017
5. Obravnava in sklepanje o predlogu Odloka o spremembah in dopolnitvah občinskega prostorskega načrta Občine Brda
6. Obravnava in sprejem Poročila o izvrševanju proračuna Občine Brda v prvem polletju 2017
7. Obravnava in sklepanje o predlogu Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Osnovna šola Dobrovo - skrajšani postopek
8. Obravnava predloga sklepa o porabi presežka prihodkov nad odhodki Javnega zavoda Glasbena šola Nova Gorica
9. Obravnava predloga sklepa o določitvi nove povprečne cene storitve pomoč družini na domu v občini Brda
10. Odgovori na pobude in vprašanja svetnikov 24. redne seje
11. Pobude in vprašanja svetnikov
12. Realizacija sklepov 24. redne seje

Ad2-zapisnik 24 redne seje.pdf
Ad4.1-obrazložitev_JSMGG.pdf
Ad4.2-letno_poročilo_ JSMGG_2016.pdf
Ad4.3-Poročilo NS JSMGG.pdf
Ad4.4-poslovni_finančni_načrt_JSMGG.pdf
Ad5.1-obrazlozitev_OPN_Občina_Brda.pdf
Ad5.2-odlok_OPN_Brda.pdf
Ad6.1-Obrazložitev Polletno poročilo 30 6 17.pdf
Ad6.2-I splošni del_REALIZACIJA 30 6 17.pdf
Ad6.3-II posebni del_REALIZACIJA 30 6 17.pdf
Ad6.4-KS Medana Poročilo realizacija.pdf
Ad6.5-KSMedana REALIZACIJA 30 6 2017.pdf
Ad6.6-Funkcionalna klasif izdatkov_realizacija 30 6 17.pdf
Ad6.7-Programska klasif izdatkov_realizacija 30 6 17.pdf
Ad6.8-SKLEP polletno poročilo 30 6 17.pdf
Ad7.1-obrazlozitev_sprem_odloka_OŠDobrovo.pdf
Ad7.2-odlok_sprememba_OŠDobrovo.pdf
Ad8.1-obrazložitev_glasbena_šola.pdf
Ad8.2-GŠNG- predlog porabe presežka.pdf
Ad9.1-obrazložitev_pomoč_na_domu.pdf
Ad9.2-Priloga_Popvrečna ekonomska cena Pomoč na domu.pdf
Ad10-Odgovori na pobude in vprašanja_24_redna_seja.pdf
Ad12-realizacija sklepov 24 redne seje.pdf

Dodatno gradivo k tč. 5 je dosegljivo na spletni povezavi http://www.opn.si/brda.  
<<nazaj

24. marec

Pon Tor Sre Čet Pet Sob Ned
   102.03.2018
- Predstavitev knjige Izidorja Simčiča
- Primorska poje 2018
2
03.03.2018
- Vesela igra v dveh dejanjih ZAKONSKE NADLOGE
- Vzamem si "dan zase"
3
4
5607.03.2018
- Strokovna delavnica o prepovedanih drogah in drugih substancah
7
08.03.2018
- Dnevi žena na Grediču
8
09.03.2018
- Dnevi žena na Grediču
9
10.03.2018
- Dnevi žena na Grediču
10
11.03.2018
- Ko se v Brdih ptički ženijo
- Dnevi žena na Grediču
11
1213.03.2018
- Mednarodno glasbeno tekmovanje Svirel
13
14.03.2018
- Mednarodno glasbeno tekmovanje Svirel
14
15.03.2018
- Mednarodno glasbeno tekmovanje Svirel
15
16.03.2018
- Mednarodno glasbeno tekmovanje Svirel
- Odprtje razstave Italijanski akademski slikar Claudio Pesci
16
17.03.2018
- Mednarodno glasbeno tekmovanje Svirel
- Odprtje razstave Italijanski akademski slikar Claudio Pesci
17
18.03.2018
- Mednarodno glasbeno tekmovanje Svirel
- Odprtje razstave Italijanski akademski slikar Claudio Pesci
18
19.03.2018
- Mednarodno glasbeno tekmovanje Svirel
- Odprtje razstave Italijanski akademski slikar Claudio Pesci
19
20.03.2018
- Mednarodno glasbeno tekmovanje Svirel
- Odprtje razstave Italijanski akademski slikar Claudio Pesci
20
21.03.2018
- Mednarodno glasbeno tekmovanje Svirel
- Odprtje razstave Italijanski akademski slikar Claudio Pesci
21
22.03.2018
- Mednarodno glasbeno tekmovanje Svirel
- Odprtje razstave Italijanski akademski slikar Claudio Pesci
22
23.03.2018
- Mednarodno glasbeno tekmovanje Svirel
- Odprtje razstave Italijanski akademski slikar Claudio Pesci
23
24.03.2018
- Mednarodno glasbeno tekmovanje Svirel
- Odprtje razstave Italijanski akademski slikar Claudio Pesci
24
25.03.2018
- Mednarodno glasbeno tekmovanje Svirel
- Odprtje razstave Italijanski akademski slikar Claudio Pesci
- Žganje keramike v raku tehniki - delavnica
25
26.03.2018
- Mednarodno glasbeno tekmovanje Svirel
- Odprtje razstave Italijanski akademski slikar Claudio Pesci
26
27.03.2018
- Mednarodno glasbeno tekmovanje Svirel
- Odprtje razstave Italijanski akademski slikar Claudio Pesci
27
28.03.2018
- Mednarodno glasbeno tekmovanje Svirel
- Odprtje razstave Italijanski akademski slikar Claudio Pesci
28
29.03.2018
- Mednarodno glasbeno tekmovanje Svirel
- Odprtje razstave Italijanski akademski slikar Claudio Pesci
29
30.03.2018
- Mednarodno glasbeno tekmovanje Svirel
- Odprtje razstave Italijanski akademski slikar Claudio Pesci
- Velikonočni prazniki na Grediču
30
31.03.2018
- Mednarodno glasbeno tekmovanje Svirel
- Odprtje razstave Italijanski akademski slikar Claudio Pesci
- Velikonočni prazniki na Grediču
31
 
februarapril