13. redna seja Občinskega sveta Občine Brda (23.2.2016)

datum: 16.02.2016

kategorija: Seje občinskega sveta

Na osnovi 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. list RS 94/07), 18. člena Statuta Občine Brda (Ur. gl. 4/2006, 24/2010) in Poslovnika občinskega sveta Občine Brda (Ur. gl. 4/2006) župan Franc Mužič sklicuje 13. redno sejo Občinskega sveta Občine Brda, ki bo v torek, dne 23. 2. 2016, ob 18. uri v sejni dvorani Občine Brda

Dnevni red:

 1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti
 2. Potrditev zapisnika 12. redne seje
 3. Potrditev zapisnika 1. skupne seje občinskih svetov
 4. Obravnava in sprejem dnevnega reda
 5. Obravnava in sklepanje o predlogu Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega sklada malega gospodarstva Goriške – druga obravnava 
 6. Poročilo o delu Medobčinske uprave Mestne občine Nova Gorica in Občine Brda v Občini Brda za leto 2015
 7. Rekonstrukcija križišča regionalne ceste R2-402 na odseku 1465 Gonjače – Dobrovo in na odseku 1045 Dobrovo – Neblo z lokalnima cestama (LC 02011 in LC 020031) in stanovanjsko cesto JP (520461) v naselju Dobrovo ter ureditev parkirišč in javnih površin za pešce – informacija
 8. Predstavitev dveh možnih variant širitve vrtca v Kojskem z oceno predvidenih stroškov za njihovo izvedbo
 9. Obravnava in sklepanje o predlogu Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju denarne socialne pomoči v Občini Brda – skrajšani postopek
 10. Sklepanje o sofinanciranju programa za samostojno oz. samostojnejše življenje invalidov – program osebne asistence za obdobje 2015 - 2018
 11. Sklepanje o spremembi Sklepa o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Občini Brda (poletne rezervacije)
 12. Sodba Upravnega sodišča Republike Slovenije, opr. Št. III U 264/2014-16 z dne 23. 10. 2015 – informacija
 13. Terminski plan dela Občinskega sveta Občine Brda za leto 2016
 14. Odgovori na pobude in vprašanja svetnikov 12. redne seje
 15. Pobude in vprašanja svetnikov
 16. Realizacija sklepov 12. redne seje


Priloge:

 

 <<nazaj

24. marec

Pon Tor Sre Čet Pet Sob Ned
   102.03.2018
- Predstavitev knjige Izidorja Simčiča
- Primorska poje 2018
2
03.03.2018
- Vesela igra v dveh dejanjih ZAKONSKE NADLOGE
- Vzamem si "dan zase"
3
4
5607.03.2018
- Strokovna delavnica o prepovedanih drogah in drugih substancah
7
08.03.2018
- Dnevi žena na Grediču
8
09.03.2018
- Dnevi žena na Grediču
9
10.03.2018
- Dnevi žena na Grediču
10
11.03.2018
- Ko se v Brdih ptički ženijo
- Dnevi žena na Grediču
11
1213.03.2018
- Mednarodno glasbeno tekmovanje Svirel
13
14.03.2018
- Mednarodno glasbeno tekmovanje Svirel
14
15.03.2018
- Mednarodno glasbeno tekmovanje Svirel
15
16.03.2018
- Mednarodno glasbeno tekmovanje Svirel
- Odprtje razstave Italijanski akademski slikar Claudio Pesci
16
17.03.2018
- Mednarodno glasbeno tekmovanje Svirel
- Odprtje razstave Italijanski akademski slikar Claudio Pesci
17
18.03.2018
- Mednarodno glasbeno tekmovanje Svirel
- Odprtje razstave Italijanski akademski slikar Claudio Pesci
18
19.03.2018
- Mednarodno glasbeno tekmovanje Svirel
- Odprtje razstave Italijanski akademski slikar Claudio Pesci
19
20.03.2018
- Mednarodno glasbeno tekmovanje Svirel
- Odprtje razstave Italijanski akademski slikar Claudio Pesci
20
21.03.2018
- Mednarodno glasbeno tekmovanje Svirel
- Odprtje razstave Italijanski akademski slikar Claudio Pesci
21
22.03.2018
- Mednarodno glasbeno tekmovanje Svirel
- Odprtje razstave Italijanski akademski slikar Claudio Pesci
22
23.03.2018
- Mednarodno glasbeno tekmovanje Svirel
- Odprtje razstave Italijanski akademski slikar Claudio Pesci
23
24.03.2018
- Mednarodno glasbeno tekmovanje Svirel
- Odprtje razstave Italijanski akademski slikar Claudio Pesci
24
25.03.2018
- Mednarodno glasbeno tekmovanje Svirel
- Odprtje razstave Italijanski akademski slikar Claudio Pesci
- Žganje keramike v raku tehniki - delavnica
25
26.03.2018
- Mednarodno glasbeno tekmovanje Svirel
- Odprtje razstave Italijanski akademski slikar Claudio Pesci
26
27.03.2018
- Mednarodno glasbeno tekmovanje Svirel
- Odprtje razstave Italijanski akademski slikar Claudio Pesci
27
28.03.2018
- Mednarodno glasbeno tekmovanje Svirel
- Odprtje razstave Italijanski akademski slikar Claudio Pesci
28
29.03.2018
- Mednarodno glasbeno tekmovanje Svirel
- Odprtje razstave Italijanski akademski slikar Claudio Pesci
29
30.03.2018
- Mednarodno glasbeno tekmovanje Svirel
- Odprtje razstave Italijanski akademski slikar Claudio Pesci
- Velikonočni prazniki na Grediču
30
31.03.2018
- Mednarodno glasbeno tekmovanje Svirel
- Odprtje razstave Italijanski akademski slikar Claudio Pesci
- Velikonočni prazniki na Grediču
31
 
februarapril