Lovska družina Sabotin

naziv: Lovska družina Sabotin
naslov: Podsabotin 1A, Kojsko
predsednik: Boštjan Debenjak
Eldsabotin@gmail.com

Lovska družina Sabotin je bila v današnjem obsegu ustanovljena leta 1954. V povprečju društvo šteje od 55 do 60 članov, ki jih združuje ljubezen do narave, divjadi in lovstva. Glavni dejavnosti društva sta lovstvo in gojitev divjadi; leta 2009 smo od Republike Slovenije pridobili koncesijo za trajnostno gospodarjenje z divjadjo. 

Gospodarimo na 4022 ha površine in mejimo s tremi drugimi lovskimi družinami, in sicer LD Dobrovo, LD Gorica in LD Paljevo, na južnem delu pa na Republiko Italijo. Od velike divjadi so pri nas prisotne srnjad, divji prašič, jelenjad in gams, od male divjadi pa lisica, jazbec, kuna, poljski zajec, fazan, šoja, sraka in siva vrana. Življenjski pogoji za divjad so se v zadnjih dveh desetletjih precej spremenili. S tem so se ustvarili ugodni pogoji za večjo prisotnost divjega prašiča, ki je trenutno najštevilčnejša vrsta velike divjadi. Stalež male divjadi, predvsem fazana in poljskega zajca pa je precej upadel.

Lovska družina Sabotin ima v najemu tudi nekaj kmetijskih zemljišč, na katerih obdelujemo krmne njive za divjad. Skrbimo tudi za vzdrževanje košenic, gozdnih robov in gozdnih stez. Čez celo leto skrbimo za založenost krmišč in solnic.

Trudimo se za boljši ugled lovstva v javnosti, zato se aktivno vključujemo v lokalne prireditve. Radi bi približali ljudem ljubezen do narave, divjadi in lovstva, predvsem mladim.

 

V lasti imamo tudi lovsko kočo, ki se nahaja na Sabotinu. Skozi celotno delovanje lovske družine se je lovsko kočo večkrat dograjevalo, večja prenova pa je bila izvedena leta 1991 z zgraditvijo nove glavne stavbe, leta 2003 in 2013 z zgraditvijo nove hladilnice za uplenjeno divjad in leta 2017 z zgraditvijo nove dvorane. Lovsko kočo se po predhodnem dogovoru oddaja tudi v najem za razne zabave in dogodke.

 

vizitka:

<<nazaj