Rotary Club Medana - Goriška

Poslanstvo Rotarija je "vzpodbujati in krepiti ideale nudenja pomoči kot temelja dragocenih podvigov". Ideale nudenja pomoči Rotarijci krepijo z razvojem poznanstev kot priložnosti za dobrodelne dejavnosti, torej s promocijo visokih etičnih meril v poslu in v poklicu, prek nudenja pomoči v svojem osebnem, poslovnem in skupnostnem življenju; s pospeševanjem mednarodnega razumevanja ter dobre volje in miru.


Kadar Rotarijec o čem razmišlja, ali naj to naredi ali ne, se mora vselej vprašati:

1. Ali je prav?
2. Ali je pošteno do vseh vpletenih?
3. Ali bo krepilo prijateljstvo in pripravljenost na nesebično delovanje?

 

 

vizitka:

naziv: Rotary Club Medana - Goriška 
naslov: Plešivo 37a
predsednik: Silvan Saksida
E: rotary.medana.goriska@gmail.com
FB: Rotary klub Medana Goriška

<<nazaj