Z 9. majem odprta kontrolna točka Neblo. Odprta je vsak dan v tednu.

datum: 08.05.2020

kategorija: CIVILNA ZAŠČITA Občine Brda - COVID-19

Danes je pričel veljati novi vladni odlok, ki spreminja in dopolnjuje ukrepe na mejnih prehodih ob vstopu v Slovenijo ter v skladu s katerim se odpira kontrolna točka Neblo. Ta bo odprta vsak dan v tednu, od 7.00 do 9.00 in od 16.00 do 19.00.

 

Prehod meje na kontrolni točki Neblo / Venco' je dovoljen samo dnevnim delovnim migrantom in drugim osebam na podlagi potrdila lokalne skupnosti, ki upravičuje nujnost prestopa državne meje zaradi nujnega izvajanja gospodarskih in kmetijskih čezmejnih dejavnosti ter za obisk ožjih družinskih članov. Pri tem se pod pojmom ožjega družinskega člana razumejo člani družine: zakonca (tudi izvenzakonskega partnerja) in otroci (tudi izvenzakonski) ter posvojenci, ki jih je delavec po zakonu dolžan preživljati in jih tudi dejansko preživlja.

Po današnjem dogovoru s predstavniki Policije bodo delovni migranti nujnost prehoda upravičevali s potrdilom delodajalca, preostali pa morajo zaprositi za potrdilo v občinski upravi.

Za potrdilo je potrebno, zaradi najave policiji, zaprositi vsaj dan pred načrtovanim prehodom kontrolne točke.

 

Vloga za potrdilo je že objavljena v rubriki vloge in obrazci.

Občina Brda sprejema vloge za pridobitev potrdila skupaj z dokazili po elektronski pošti na naslov info@obcina-brda.si. Potrdila bomo izdali v najkrajšem možnem času in o izdaji potrdila takoj obvestili prosilca.

 

Glede prehajanja kontrolne točke na Vrtojbi sporočamo, da se po novem odloku izjemam od obvezne karantene dodajajo:

  • čezmejni tedenski delovni migranti, ki imajo dokazilo o delovnem razmerju v sosednji državi oziroma s podpisano izjavo utemeljijo razlog za prehajanje meje kot tedenski delovni migranti,
  • čezmejni dnevni migranti, ki imajo dokazilo o načrtovanem zdravstvenem pregledu ali posegu v Republiki Sloveniji ali sosednji državi na dan prehoda meje.

Še vedno velja, da mora imeti oseba ob vstopu v Italijo izpolnjeno samoizjavo, ki je ravno tako na voljo v rubriki VLOGE IN OBRAZCI.

 

 

 

 

 <<nazaj