V veljavi nov Odlok, ki ureja prehod državne meje. Za dvolastnike nepremenjen režim.

datum: 16.04.2020

kategorija: CIVILNA ZAŠČITA Občine Brda - COVID-19

Dne 12. 4. 2020 je stopil v veljavo nov Odlok o odrejanju in izvajanju ukrepov, povezanih s preprečevanjem širjenja COVID-19, na mejnih prehodih na zunanji meji in na kontrolnih točkah na notranjih mejah Republike Slovenije.

 

Osebe, ki bodo vstopile v Slovenijo, bodo morale za en teden v karanteno na naslovu prebivanja ali nastanitve. Tujim delavcem bo moral ustrezno karanteno zagotavljati delodajalec. Omejitve med drugim ne bodo veljale za čezmejne delavce, tovorni promet in prehod države v istem dnevu. Sedmi dan karantene jim bodo vzeli bris za testiranje na novi koronavirus. Če bo oseba odvzem zavrnila ali če ji brisa ne bo mogoče odvzeti, se bo karantena avtomatično podaljšala še za sedem dni. Če bo test negativen, bo karantena prenehala.

Določila glede karantene med drugim ne bodo veljala za čezmejne dnevne delovne migrante in za čezmejne tedenske migrante na meji z Avstrijo, prav tako bodo izjema državljani Slovenije, Avstrije, Italije in Madžarske, ki so dvolastniki ali najemniki zemljišč na obeh straneh meje in opravljajo poljedelska dela. Namestnik generalnega direktorja policije in višji policijski svetnik Tomaž Pečjak nam je na temo dvolastnikov podal naslednje pojasnilo:

»Vsi dvolastniki oz. najemniki kmetijskih zemljišč v sosednjih državah (in obratno) lahko, tako kot so pred uvedbo omenjenega odloka, pri svojem kmetijskem delu (nujnega izvajanja kmetijskih čezmejnih dejavnosti) uporabljajo tovrstne prehode za prehajanje državne meje. V primeru kontrole s strani policistov (slovenskih ali sosednjih varnostnih organov) se tako kot do sedaj izkažejo z ustreznim potrdilom (ali o lastništvu ali najemu zemljišča). Za tovrstne prehode odlok ne velja (tako glede kontrolnih točk kot karantene).«

Izjema bo tudi prevoz blaga v Slovenijo ali iz nje in tovorni promet v tranzitu ter potovanje čez Slovenijo v drugo državo v istem dnevu. Ukrep prav tako ne bo veljal za osebe, ki zagotavljajo nujne storitve, in pripadnike služb zaščite in reševanja, zdravstva, policije, gasilcev in izvajalce humanitarnih prevozov, ki bodo prestopali mejo zaradi izvajanja svojih nalog.

Objava odloka v Uradnem listu RS št. 50/2020

 <<nazaj