Koledar dogodkov

Dogodek: Mladinski godalni brio z Briškim godalnim orkestrom z gosti

Datum: 15.05.2018
Ura: 18:00

Kraj: Vipolže
Lokacija: Vila Vipolže

Vabljeni v torek, 15. maja 2018, ob 18. uri v Vilo Vipolže na Mladinski godalni brio, koncert, na katerem bodo zaigrali briški godalci z gosti.

Nastopajoči: Briški godalni orkester & Briške godalne skupine Umetniška vodja Clara Bensa Godalni orkester Glasbene šole Nova Gorica

Dirigent Aleksander Sluga

Pobudnik koncerta je Šola za violino Clare Bensa, ki deluje v Brdih že 10 let. Clara Bensa si prizadeva, da nudi svojim učencem obiskovanje godalnih komornih skupin in orkestrov, s katerimi se predstavlja na številnih briških prireditvah. Tovrstna dejavnost je za razvoj učenčevih sposobnosti ključne narave, saj se z vključevanjem v glasbeno skupino razvijejo take kognitivne kompetence, ki ostanejo z individualnim poukom zasenčene.

Godalne skupine in orkestri združujejo ne samo učence violine iz razreda Clare Bensa, ampak tudi briške godalce, ki se izobražujejo na drugih glasbenih šolah. S tem želi nuditi priložnost združevanja otrok iz istega okolja, ki se drugače ne srečujejo. To si želi biti osnova za bodočo spontano ljubiteljsko uporabo godal v briškem okolju, kakor se je redno dogajalo v predvojnem času.

Nastop bo obogatil obisk Godalnega orkestra Glasbene šole Nova Gorica pod vodstvom Aleksandra Sluge. Godalni orkester Glasbene šole Nova Gorica sestavlja 21 otrok, ki se udeležujejo pouka nižjih razredov instrumenta. Pouk poteka enkrat tedensko in je sestavni del pedagoške ponudbe glasbene šole. Namen orkestrskega pouka je izobraževanje o skupnem igranju, tolmačenje dirigentskih kretenj in uravnavanje svoje igre na pram drugih za doseganje skupnega cilja.