Koledar dogodkov

Dogodek: Rok za prijavo glasovanja po pošti - Lokalne volitve 2018

Datum: 07.11.2018

Kraj: Občina Brda
Lokacija: Občina Brda

 Volivci, ki so v priporu, zavodu za prestajanje kazni, v bolnišnici ali v socialnovarstvenem zavodu za institucionalno varstvo in želijo glasovati po pošti na območju Republike Slovenije, to sporočijo Občinski volilni komisiji Občine Brda do 7. 11. 2018. Na enak način lahko glasujejo tudi invalidi, če predložijo odločbo pristojnega organa o priznanju statusa invalida. 

Obrazec za glasovanje po pošti.pdf