Koledar dogodkov

Dogodek: Zaključek javne obravnave novega Statuta Občine Brda

Datum: 23.04.2017

Kraj: Dobrovo
Lokacija: Občina Brda

Občinski svet Občine Brda je na svoji 21. redni seji dne 7. 2. 2017 obravnaval in v prvem branju sprejel predlog novega Statuta Občine Brda. 

Občinska uprava Občine Brda je dne 23. 2. 2017 posredovala v 60 - dnevno javno obravnavo predlog novega Statuta Občine Brda, ki poteka do 23. 4. 2017.

V času javne obravnave lahko zainteresirana javnost poda PISNE pripombe in predloge na predlog novega statuta in sicer:

  • po pošti na naslov: Občina Brda, Trg 25. maja 2, 5212 Dobrovo v Brdih 
  • po elektronski pošti na e-naslov: info@obcina-brda.si