Novice
Dogodki
Utrinki iz Brd
Briški časnik
 
Javni razpis Ureditev kolesarske poti Dolnje Cerovo - Valerišče
26.04.2012

 
priloge:
Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Brda
Občina Brda objavlja javno zbiranje ponudb za ustanovitev stvarne služnosti za izgradnjo solarne elektrarne na strehi Zadružnega doma Hum
Javni razpis Ureditev kolesarske poti Dolnje Cerovo - Valerišče
ODLOČBI o ukinitvi statusa javnega dobra
13. redna seja Občinskega sveta Občine Brda
JAVNI RAZPISI OBČINE BRDA ZA LETO 2012
Javni poziv za oddajo predlogov izvedbenih projektov za prvi Načrt izvedbenih projektov Lokalne akcijske skupine (LAS) jugozahodnega dela Severne Primorske za leto 2012
Spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta (OPN) Občine Brda
V Občini Brda se odpira poslanska pisarna
Javni razpis za Zamenjavo obstoječih dotrajanih kotlov na fosilna goriva s kotli na lesno biomaso in dobava toplote za obdobje 15 let v okviru projekta
21

Lokalne volitve 2014

e-uprava
e-uprava


Prostorski informacijski sistem Občine Nova Gorica
Občina Brda


OŠ Dobrovo
OŠ Dobrovo


Zdravstecni dom Nova Gorica
Zdravstveni dom
Nova Gorica


RRA
RRA severne Primorske


Voda je življenje
Voda je življenje