Novice
Dogodki
Utrinki iz Brd
Briški časnik
 
Javni razpis za Zamenjavo obstoječih dotrajanih kotlov na fosilna goriva s kotli na lesno biomaso in dobava toplote za obdobje 15 let v okviru projekta
09.03.2012

Občina Brda je vključena v projekt "Obnovljivi viri energije v primorskih občinah". Projekt, v skupni vrednosti 3,4 mio EUR, je financiran iz sredstev Švicarskega prispevka in delež prispevajo Primorske občine.

Projekt sledi načelom trajnostne energetske oskrbe in v okviru njega potekajo aktivnosti:
- zamenjave 14 kotlov za 34 objektov v občinah  Pivka, Brda, Cerkno, Tolmin, Piran, Ilirska Bistrica, Koper in v Triglavskem narodnem parku;
- postavitev fotovoltaične elektrarne na protihrupni ograji hitre ceste pri Bazari v občini Šempeter - Vrtojba;
- usposabljaja za učitelje ter vzgojitelje o obnovljivih virih energije (OVE) ter učinkoviti rabi energije (URE) zato, da bodo v šolskem letu 2012/2013 v teh šolah in vrtcih pričeli z izvedbo krožkov in drugih dejavnosti na temo OVE in URE za otroke in mladino;
- promocija obnovljivih virov energije ter učinkovite rabe energije.

Projekt vodi in koordinira Goriška lokalna energetska agencija GOLEA, ki je kot izvajalska agencija v 9. marca 2012 objavila razpis za izbor izvajalca za zamenjavo kotlov in dobavo topolote.
Razpis je objavljen na Portalu javnih naročil pod številko JN2590/2012  http://www.enarocanje.si/pregledobjave.asp?IzpObrazec=216045#
Razpisna dokumentacija v slovenščini in angleščini je dosegljiva na internet strani izvajalske agencije GOLEA www.golea.si/ove
Spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta (OPN) Občine Brda
V Občini Brda se odpira poslanska pisarna
Javni razpis za Zamenjavo obstoječih dotrajanih kotlov na fosilna goriva s kotli na lesno biomaso in dobava toplote za obdobje 15 let v okviru projekta
SKLEP o pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta za prostorsko ureditev širšega območja centra naselja Dobrovo
RAZGLAŠENA VELIKA POŽARNA OGROŽENOST!
VABILO NA POSVET
12. redna seja Občinskega sveta Občine Brda
Prednostna lista upravičencev za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem
11. redna seja občinskega sveta Občine Brda
JAVNA RAZPRAVA O OSNUTKU PRORAČUNA OBČINE BRDA ZA LETO 2012
21

Lokalne volitve 2014

e-uprava
e-uprava


Prostorski informacijski sistem Občine Nova Gorica
Občina Brda


OŠ Dobrovo
OŠ Dobrovo


Zdravstecni dom Nova Gorica
Zdravstveni dom
Nova Gorica


RRA
RRA severne Primorske


Voda je življenje
Voda je življenje