Tekoči proračun

Občinski svet občine Brda je proračun za leto 2018 sprejel na 28. redni seji dne 12. decembra 2017.