Tekoči proračun

Občinski svet občine Brda je proračun za leto 2017 sprejel na 20. redni seji dne 20. decembra 2016.

 

Proračun za leto 2017 je bil v Uradnem glasilu slovenskih občin objavljen v številki 64/2016 dne 23. decembra 2016. Veljati je začel dan kasneje.