19. redna seja Občinskega sveta Občine Brda (22. 11. 2016)

datum: 12.11.2016

kategorija: Seje občinskega sveta

Na osnovi 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. list RS 94/07), 18. člena Statuta Občine Brda (Ur. gl. 4/2006, 24/2010) in Poslovnika Občinskega sveta Občine Brda (Ur. gl. 4/2006) župan Franc Mužič sklicuje

19. redno sejo Občinskega sveta Občine Brda,
ki bo v TOREK, dne 22. 11. 2016, ob 18. uri,
v sejni dvorani Občine Brda

1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti
2. Potrditev zapisnika 18. redne seje
3. Obravnava in sprejem dnevnega reda
4. Obravnava in sklepanje o osnutku Odloka o Proračunu Občine Brda za leto 2017 - prva obravnava
5. Obravnava in sklepanje o osnutku Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Brda - prva obravnava
6. Obravnava in sklepanje o osnutku Odloka o koncesiji za izvajanje gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov na območju Občine Brda - prva obravnava
7. Obravnava predloga sklepa o porabi presežka prihodkov nad odhodki Javnega zavoda Ljudska univerza Nova Gorica
8. Odgovori na pobude in vprašanja svetnikov 18. redne seje
9. Pobude in vprašanja svetnikov
10. Realizacija sklepov 18. redne seje

Ad2-zapisnik 18. redne seje.pdf
Ad4.1-Odlok Proračun 2017.pdf
Ad4.2-Obrazložitev Proračun 2017.pdf
Ad4.3-sklep-osnutek proračuna 2017.pdf
Ad4.4-splošni del Proračun 2017.pdf
Ad4.5-posebni del Proračun 2017.pdf
Ad4.6-NRP Proračun 2017.pdf
Ad4.7-Plan2017 Prihodki Specifikacija.pdf
Ad4.8-letni_načrt_ravnanja _OSNUTEK_proracun2017.pdf
Ad4.9-KSMedana_finančni_plan_2017.pdf
Ad4.10-Kadrovski nacrt 2017 2018.pdf
Ad5.1-obrazložitev-odlok_ravnanje_komunalni_odpadki.pdf
Ad5.2-odlok_ravnanje_komunalni_odpadki.pdf
Ad6.1-obrazložitev-odlok_koncesija_GJS_komunalni_odpadki.pdf
Ad6.2-odlok_koncesija_GJS_komunalni_odpadki.pdf
Ad7.1-obrazložitev-LUNG.pdf
Ad7.2-LUNG-Vloga za soglasje.pdf
Ad8-Odgovori na pobude in vprašanja_18_redna_seja.pdf
Ad10-realizacija sklepov 18 redne seje.pdf<<nazaj

14. december

Pon Tor Sre Čet Pet Sob Ned
    01.12.2017
- Urnik Hotela San Martin za december
1
02.12.2017
- Projekcija filma Trsnica
- Urnik Hotela San Martin za december
2
03.12.2017
- Urnik Hotela San Martin za december
3
04.12.2017
- Urnik Hotela San Martin za december
4
05.12.2017
- Urnik Hotela San Martin za december
5
06.12.2017
- Urnik Hotela San Martin za december
6
07.12.2017
- Urnik Hotela San Martin za december
7
08.12.2017
- Urnik Hotela San Martin za december
8
09.12.2017
- Romantični božični koncert z Gannijem Rijavcem in Godalnim kvartetom
- Urnik Hotela San Martin za december
9
10.12.2017
- Urnik Hotela San Martin za december
10
11.12.2017
- Urnik Hotela San Martin za december
11
12.12.2017
- Urnik Hotela San Martin za december
12
13.12.2017
- Urnik Hotela San Martin za december
13
14.12.2017
- Urnik Hotela San Martin za december
14
15.12.2017
- Urnik Hotela San Martin za december
15
16.12.2017
- Otroška predstava Babica gre na jug in obisk Božička
- Urnik Hotela San Martin za december
16
17.12.2017
- 11. Pohod ob meji brez meje
- Urnik Hotela San Martin za december
17
18.12.2017
- Urnik Hotela San Martin za december
18
19.12.2017
- Urnik Hotela San Martin za december
19
20.12.2017
- Urnik Hotela San Martin za december
20
21.12.2017
- Urnik Hotela San Martin za december
21
22.12.2017
- Božično novoletni koncert Pihalnega orkestra Brda z gostjo Leo Sirk
- Urnik Hotela San Martin za december
22
23.12.2017
- Urnik Hotela San Martin za december
23
24.12.2017
- Urnik Hotela San Martin za december
24
25.12.2017
- Božično kosilo na Domačiji Kabaj
- Božič v San Martinu
- Urnik Hotela San Martin za december
- Praznično razvajanje v restavraciji Gredič
25
26.12.2017
- Božično kosilo na Domačiji Kabaj
- Božič v San Martinu
- Urnik Hotela San Martin za december
26
27.12.2017
- Urnik Hotela San Martin za december
27
28.12.2017
- Urnik Hotela San Martin za december
28
29.12.2017
- Urnik Hotela San Martin za december
29
30.12.2017
- Urnik Hotela San Martin za december
30
31.12.2017
- Silvestrovanje na Grediču
- Urnik Hotela San Martin za december
- Silvestrovanje v Kleti Dobrovo
- Silvestrovanje v Vili Kozana
31
novemberjanuar