10. redna seja Občinskega sveta Občine Brda (10.11.2015)

datum: 03.11.2015

kategorija: Seje občinskega sveta

Na osnovi 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. list RS 94/07), 18. člena Statuta Občine Brda (Ur. gl. 4/2006, 24/2010) in Poslovnika občinskega sveta Občine Brda (Ur. gl. 4/2006) župan Franc Mužič sklicuje 10. redno sejo Občinskega sveta Občine Brda, ki bo v TOREK, dne 10. 11. 2015, ob 18. uri, v sejni dvorani Občine Brda.

 Dnevni red:

 1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti
 2. Potrditev zapisnika 9. redne seje
 3. Obravnava in sprejem dnevnega reda
 4. Obravnava predloga Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega sklada malega gospodarstva Goriške – prva obravnava (Martina Remec Pečenko, Tatjana Gregorčič)
 5. Ukinitev zaznambe javne infrastrukture na področju kulture pri nepremičnini Hiša Kulture v Šmartnem na parc. št. 1170 k.o. Šmartno (Dejan Rusjan)
 6. Obravnava in sklepanje o Odloku o rebalansu proračuna Občine Brda za leto 2015 – skrajšani postopek (Beti Kumar)
 7. Obravnava predloga Odloka o organiziranju in izvajanju javne službe socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu na območju Občine Brda – prva in druga obravnava (Beti Kumar)
 8. Obravnava predloga sklepa o porabi presežka prihodkov nad odhodki Javnega zavoda Ljudska univerza Nova Gorica (Beti Kumar)
 9. Pobude in vprašanja svetnikov
 10. Odgovori na pobude in vprašanja svetnikov 9. redne seje (Anita Manfreda)
 11. Realizacija sklepov 9. redne seje (Anita Manfreda)

 

Priloge:

 

Dodatna priloga:<<nazaj

14. december

Pon Tor Sre Čet Pet Sob Ned
    01.12.2017
- Urnik Hotela San Martin za december
1
02.12.2017
- Projekcija filma Trsnica
- Urnik Hotela San Martin za december
2
03.12.2017
- Urnik Hotela San Martin za december
3
04.12.2017
- Urnik Hotela San Martin za december
4
05.12.2017
- Urnik Hotela San Martin za december
5
06.12.2017
- Urnik Hotela San Martin za december
6
07.12.2017
- Urnik Hotela San Martin za december
7
08.12.2017
- Urnik Hotela San Martin za december
8
09.12.2017
- Romantični božični koncert z Gannijem Rijavcem in Godalnim kvartetom
- Urnik Hotela San Martin za december
9
10.12.2017
- Urnik Hotela San Martin za december
10
11.12.2017
- Urnik Hotela San Martin za december
11
12.12.2017
- Urnik Hotela San Martin za december
12
13.12.2017
- Urnik Hotela San Martin za december
13
14.12.2017
- Urnik Hotela San Martin za december
14
15.12.2017
- Urnik Hotela San Martin za december
15
16.12.2017
- Otroška predstava Babica gre na jug in obisk Božička
- Urnik Hotela San Martin za december
16
17.12.2017
- 11. Pohod ob meji brez meje
- Urnik Hotela San Martin za december
17
18.12.2017
- Urnik Hotela San Martin za december
18
19.12.2017
- Urnik Hotela San Martin za december
19
20.12.2017
- Urnik Hotela San Martin za december
20
21.12.2017
- Urnik Hotela San Martin za december
21
22.12.2017
- Božično novoletni koncert Pihalnega orkestra Brda z gostjo Leo Sirk
- Urnik Hotela San Martin za december
22
23.12.2017
- Urnik Hotela San Martin za december
23
24.12.2017
- Urnik Hotela San Martin za december
24
25.12.2017
- Božično kosilo na Domačiji Kabaj
- Božič v San Martinu
- Urnik Hotela San Martin za december
- Praznično razvajanje v restavraciji Gredič
25
26.12.2017
- Božično kosilo na Domačiji Kabaj
- Božič v San Martinu
- Urnik Hotela San Martin za december
26
27.12.2017
- Urnik Hotela San Martin za december
27
28.12.2017
- Urnik Hotela San Martin za december
28
29.12.2017
- Urnik Hotela San Martin za december
29
30.12.2017
- Urnik Hotela San Martin za december
30
31.12.2017
- Silvestrovanje na Grediču
- Urnik Hotela San Martin za december
- Silvestrovanje v Kleti Dobrovo
- Silvestrovanje v Vili Kozana
31
novemberjanuar