Podaljšanje roka za zbiranje predlogov sprememb statusa zemljišč

datum: 26.06.2017

kategorija: Sporočila za javnost

Občina Brda obvešča, da se rok za zbiranje predlogov sprememb statusa zemljišč glede zazidljivosti in drugih pobud ali predlogov vezanih na prostorsko urejanje na območju Občine Brda v sklopu 2. sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta, ki ga je podala v obvestilu objavljenem v Briškem časniku (št. 86 - pomlad 2017), podaljša do 31.08.2017.

Vsi zainteresirani lahko podajo predlog(e) za spremembo statusa zemljišč glede zazidljivosti in druge pobude ali predloge vezane na prostorsko urejanje na območju Občine Brda. Pobude in predlogi morajo biti podani na obrazcu, ki je na voljo na spletni strani (http://www.obcina-brda.si/obcina_brda/vloge_in_obrazci/) ali v prostorih Občine Brda. Informacije, v zvezi s sprejemanjem pobud in predlogov za spremembe in dopolnitve OPN Občine Brda je možno dobiti v prostorih Občine Brda, vsak ponedeljek času uradnih ur ali na e-naslovu: info@obcina-brda.si. Izpolnjen obrazec s prilogami se lahko odda osebno na sedežu Občine Brda,  po pošti na naslov Občina Brda, Trg 25. maja 2, 5212 Dobrovo, oziroma po elektronski pošti na naslov info@obcina-brda.si (zadeva: Pobuda za spremembo in dopolnitev OPN).


Pri pripravi sprememb in dopolnitev OPN bodo upoštevane le pobude, ki bodo usklajene z zakonodajo in splošnimi smernicami prostorskega načrtovanja ter razvojnimi težnjami naše občine. Pobude naj bodo konkretne, oziroma ustrezno prikazane in utemeljene. Po podrobni preučitvi pobud se bo občina odločila za obseg, vsebino in časovni termin priprave sprememb in dopolnitev OPN.

 

Vsak vlagatelj naj pobudi in predlogu, ki se veže na določeno zemljišče, priloži tudi dokazilo o stvarni pravici razpolaganja z zemljišči (izpis iz zemljiške knjige) oziroma drugače utemelji upravičenost do predlagane spremembe.<<nazaj