Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

datum: 19.06.2017

kategorija: Sporočila za javnost

V skladu s 40. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16) Občina Brda objavlja namero o skleitvi neposredne pogodbe začasne uporabe nepremičnine parcela 2286 1434/1 katastrska občina 2286 MEDANA, parcela 1434/1 (ID 6364308).<<nazaj